Софтуер

Три причини да можете да работите с Tableau

Мария Динкова

През последните години браншът на софтуерите за анализ на данни процъфтява и специалистите в тази област стават едни от най-търсените в световен мащаб. Това са специфични кадри, чиито познания обхващат както технологичната сфера, така и бизнеса. Тъй като търсенето превишава предлагането, много компании се ориентират към обучения на своите служители за работа с подобен род решения.
За онези, които се интересуват от кариера в сектора на бизнес анализите, е добре да се запознаят с някои от водещите BI (Business Intelligence) инструменти. Например такъв софтуера е Tableau. Екипът на "Тим ВИЖЪН България" споделя няколко причини защо ИТ специалистите е добре да усвоят уменията за работа с него.
Силно търсене на Tableau специалисти у нас и в чужбина
Динамичното развитие на Tableau в последните години доведе до много силен интерес към него от страна на бизнеса и съответно до изразено високо търсене на специалисти, които да работят с решението. Tableau използват в своята дейност над 86 хил. компании в цял свят, включително гиганти като Lufthansa, Pfizer, JPMorgan Chase, Honeywell, Lenovo, PepsiCo, Coca-Cola Bottling Company, Dell и много други.
И в България търсенето на Tableau специалисти расте. Редица предприятия у нас използват системата и търсят подготвени кадри. В кариерните сайтове в момента могат да се намерят поне 60 обяви, в които уменията за работа с аналитичното решение са сред основните изисквания или са ключово предимство за кандидатите. Затова не е пресилено да се твърди, че всеки специалист, овладял на ниво този софтуер, не би имал проблеми да намери добре платена работа.
Лесен за усвояване интерфейс
Tableau има изключително богата и разнообразна функционалност, която е интегрирана в лесен за работа и удобен за потребителите интерфейс. Редица дейности, като например добавянето на Running Total (сума с натрупване), които в други решения изискват писане на формули или програмиране, тук са достъпни само с една команда, избирана от менюто.
Поради тази причина придобиването на задълбочени умения за работа със софтуера за бизнес анализи, може да бъде постигнато в относително кратки срокове.
Универсално приложение
Tableau е универсално средство за обработка на информация не само, защото дава възможност за свързване към стотици различни източници на данни, но и защото намира приложение в почти всички отдели на компанията. Системата улеснява работата с данни в редица области, сред които производство, продажби, маркетинг, финанси и много други.
С Tableau търговските мениджъри могат с един поглед да обхванат и анализират продажбите по отделни търговци, райони, периоди, продукти и много други параметри. Така те не само веднага могат да забележат когато продажбите не вървят по план, а и бързо да разберат каква е причината.
Маркетинговите специалисти, от своя страна, могат да следят информацията от избран от тях микс от канали, като представяне на кампании в социалните мрежи, посещения и конверсии от сайтовете, клиентска информация и много други.
Приложенията на Tableau в сферата на финансовите анализи са почти безкрайни. С негова помощ могат да се следят и прогнозират парични потоци, да бъдат анализирани приходи, незабавно да бъдат забелязани тенденции или несъответствия при разходите и много други.
Специалистите от тези и много други отделите могат да се възползват от Tableau, за да използват пълния капацитет на данните в ежедневната си работа. Същевременно, познанията за работа с този софтуер, са стабилно предимство в професионалното им развитие.


X