Софтуер

Как се промени българският сегмент на бизнес софтуера за 20 години?

Мария Динкова

Системите за управление на бизнеса се развиват изключително динамично. За 20 години те не само навлязоха на българския пазар, но вече са важен фактор за конкурентоспособността на големите и малките компании. Как се промени бизнес софтуерът, как той се интегрира с мобилните приложения, облака и други иновативни технологии – разказват от българската компания "Тим ВИЖЪН" България, която е един от първите консултанти по внедряване на системи за управление на бизнеса у нас и съвсем наскоро навърши 20 години.

"Днес ERP системите вече са разпространени широко и повечето мениджъри знаят какво представляват те и какви ползи носят. В началото обаче съвсем не беше така и ние трябваше да обясняваме на ръководители и собственици всичко от "А" и "Б" - какво е ERP, какво е CRM, какви са техните предимства и как могат да направят бизнеса по-ефективен и успешен" , спомня си Росен Караиванов, управител на компанията.

Ето някои от най-важните промени в този технологичен сектор, които са оказали влияние и върху българския пазар на бизнес софтуера:

Облачна архитектура
През последните години облакът и SaaS (софтуер като услуга) се налагат като предпочитани модели за използване на ERP решения. Системите за управление на бизнеса вече не са инсталирани локално на сървърите на предприятията, а се намират в надеждни центрове за данни и се използват отдалечено.

Вертикална специализация
С времето консултантските компании все повече започват да се специализират във внедряването на ERP системи в определени сектори и в резултат се обособяват така наречените "вертикални" решения. "През годините нашият екип се специализира в редица сегменти като производство, хранително-вкусова промишленост, дистрибуция, машиностроене, транспорт и логистика. Имаме сериозен опит от внедряване на бизнес софтуер за клиенти от тези сектори и сме създали редица доработки, съответстващи на техните специфични нужди", споделя Караиванов.

От ERP системи към платформи
С течение на времето ERP системите се трансформират от самостоятелни софтуерни системи в цялостни платформи, включващи различни модули и приложения, често писани от външни разработчици, което обогатява тяхната функционалност и избора на клиентите. Тази тенденция, характерна за редица ИТ браншове като мобилните приложения и социалните мрежи, добавя много повече стойност към бизнес софтуера.

Бизнес анализи
Появилите се на малко по-късен етап софтуерни подсегменти като BI (Business Intelligence – бизнес анализи) се развиват с бързи темпове и все повече компании оценява предимствата им. "BI системите като Tableau превръщат данните, генерирани от една фирма, в ценни изводи за нейната дейност и подобряват качеството на управленските решения. Този тип системи могат да се използват пълноценно както от малки и големи компании, така и от държавни институции и всяка друга организация, която обработва масиви от данни", обяснява Параскев Бенчев, управител на "Тим ВИЖЪН" България.

Обединени комуникации
Преди 20 години повечето големи и средни фирми разполагаха с традиционни аналогови телефонни централи, които управляваха техните служебни обаждания. Постепенно в бранша навлязоха VoIP базираните системи за гласова комуникация от типа unified communications (обединени комуникации) и те се интегрираха тясно с ERP и CRM решенията, посочват от "Тим ВИЖЪН". Това позволява появата на редица нови функции – иницииране на телефонен разговор с клиент чрез един клик в CRM системата, извеждане на пълна информация за предходни взаимоотношения с клиента, когато е на лице входящо прозвъняване от него и др.

Мобилност
Системите за управление на бизнеса постепенно стават достъпни през уеб интерфейс, а след това и през мобилни устройства, включително и оптимизирани за най-новите тъчскрийн дисплеи. Това подобрява значително работата с този тип решения в движение и улеснява миграцията от офиси към отдалечени екипи, работещи от разстояние.

Още един аутсорсинг сегмент
Все по-често през последните години български консултантски фирми внедряват ERP системи за клиенти в чужбина. България вече е разпознаваема на международната карта на софтуерния пазар, а ERP консултантите ни са оценявани високо от чуждестранни компании. Така постепенно се обособява още един аутсорсинг сегмент за българските фирми, успоредно с аутсорсинга на софтуерна разработка и на бизнес процеси.

Какво предстои?
"Както и през последните 20 години, в бъдеще очакваме ERP системите отново да са на предната линия на иновациите, внедрявайки изпреварващо водещи технологии като изкуствен интелект и машинно обучение, Интернет на нещата, виртуална и добавена реалност. В резултат ERP ще запазят и разширят своята роля на гръбнак на т.нар. "умно" предприятие на бъдещето и основен фактор за развитието на Индустрия 4.0", убеден е Караиванов.

X