Софтуер

Защо ключът към отличното потребителско изживяване е в API-та?

CIO Media

 

Терминът API (Application Programming Interface или Приложно-програмен интерфейс) се отнася за набор от протоколи или правила за комуникация, които позволяват на приложенията да имат достъп до функции или данни, съдържащи се в друга операционна система или програма.

АPI-та позволяват на компаниите да създават богати и точни профили на своите потребители като събират данните за тях от множество компютърни системи, вътрешни и външни за организациите. Набавянето на тази информация е ключът за създаването на висококачествено потребителско изживяване.

Защо потребителското изживяване е толкова важно?

Помните ли дните, когато потребителско изживяване означаваше клиентът да бъде помолен да попълни въпросник за получения продукт или услуга, след което неговите отговори трябваше да бъдат анализирани? Тези дни отдавна приключиха. Дигиталните гиганти като Amazon и Google сложиха край на подобни формуляри и превърнаха потребителското изживяване в своеобразна форма на изкуство в своите организации.

По-малките играчи, които не следват техния пример при използването на дигиталните технологии за насърчаване на лоялността, ще бъдат изправени пред редица предизвикателства.  Потребителите все повече ще се обръщат и ще разчитат на  фирми, които са готови да ги изненадват и зарадват. Консултантската компания PwC определя това ново явление като „интелигентната икономика на изживяването“.

В днешната бързо развиваща се дигитална сфера, организациите, които предлагат само добри и удобни услуги рискуват да изостанат. Фирмите все повече биват оценявани по способността си бързо да създават стойностно потребителско изживяване и за да бъдат конкурентоспособни, много от организациите трябва да променят значително своите процеси.  

Предизвикателството се усложнява и от факта, че трябва да се постигне успех по множество канали, включително, имейл, телефон, мобилни приложения, уеб и чатбот. Много организации се провалят именно тук. Лисата на връзка между отделните канали може да доведе до това редовен клиент да бъде обслужен като нов, ако се свърже с компанията през неизползван досега канал.

Проследяването на историята на предишната комуникация или подаването на една и съща информация за втори или трети път, защото системите на компанията не общуват помежду си, не поражда доверие сред потребителите.

Способността да се синхронизират данните между отделните канали е възможно само ако бекенд решенията „си говорят“ помежду си постоянно. Една API стратегия определено ще помогне за това клиентите да получават постоянна и безпроблемна услуга, независимо от избрания от тях канал. Освен това една подобна стратегия ще позволи на маркетинг отдела да подобри изживяването като извлече знание от натрупаната богата база данни. Така вместо компанията да реагира на нуждите и исканията на потребителя впоследствие, тя ще може да ги предвиди и да се адаптира спрямо тях предварително.


Защо ключът към отличното потребителско изживяване е в API-та?

© CIO Media, Cio.bg

Как се постига по-добро изживяване?

АPI-та са моста между компаниите и техните бизнес данни. Въпреки че организациите вече осъзнават необходимостта на информацията за гарантиране на едно отлично потребителско изживяване, много от тях тепърва трябва да приложат API стратегия. Това съответно ще им донесе редица ползи.

Дигиталната трансформация и миграцията на ключовите системи в облака е много по-вероятно да бъдат успешни, ако компаниите знаят каква информация за своите потребители искат да получат.

Определянето на това как системите и приложенията трябва да бъдат свързани, за да съберат тези данни, е логическата следваща стъпка.

Това означава, че разработката на API стратегия ще помогне потенциално ценната информация да не бъде свързана само с определени отделни софтуерни решения, а ще може свободно да се движи между системите и приложенията.

По пътя на API-та

Ерата на потребителското изживяване вече настъпи и едва ли тя скоро ще приключи. Даже напротив. Отличното изживяване, което родените в дигиталния свят компании доставят като стандарт, ще увеличи още повече очакванията на потребителите. Онези организации, които не овладеят възможностите на API-та, ще се окажат изостанали и неспособни да се конкурират с другите на пазара.


X