Сигурност Сигурност

Сигурност

Как се осигурява 360-градусова защита за бизнеса в новата хибридна реалност

И защо обезпечаването на дигитална сигурност при повишената мобилност и дистанционната форма на работа се оказаха предизвикателство за повечето компании През изминалата година кризата от Covid-19 ни показа, че дистанционната форма на работа е тенденц...

Сигурност

А1 предоставя на бизнеса мощно портфолио от професионални решения за сигурност

Все по-голяма част от бизнеса на компании от различни сектори на икономиката се базира на ИТ системи, работещи в облака, както и на приложения за събиране, обработка, анализи и извличане на прозрения от тези данни. Пандемията засили нуждата от дигита...

Сигурност

Преизползването на служебните профили от служителите излага на риск компаниите

Голяма част от хората използват служебните си имейли и профили в приложения за доставка на храна, уебсайтове за онлайн пазаруване и дори услуги за запознанства Много дистанционно работещи служители пренебрегват най-добрите практики за куберсигурност,...

Сигурност

Две трети от компаниите са станали жертва на вътрешни атаки през изминалата година

Поради самата си природа атаките от вътрешни лица често се оказват по-опустошителни в сравнение с кибернападенията, извършвани от външни хакери Вътрешното изтичане на данни, при което служителите и трети страни подизпълнители разкриват чувствителна з...

 

X