Проекти

PL Project проектира с пълния Autodesk инструментариум

Майя Бойчева-Манолчева

Инженеринговата компания стартира партньорството си с "КАД Пойнт" преди година и половина

PL Project, инженеринговото звено на фабриката за производство на дамски чанти "Пролет" ЕООД, проектира продуктовите и производствените си процеси с пълния инструментариум на Autodesk - Autodesk Product Design & Manufacturing Collection, от година и половина. Тогава стартира партньорството на дупнишката компания с оторизирания златен партньор на Autodesk "КАД Пойнт". Инженеринговата фирма, която до 2016 година е част пловдивския кожарски завод, има регистрирани редица патенти за свои иновативни машини и агрегати, а всичкипроизвеждани машини се тестват в реално производство, преди да бъдат пуснати в продажба.

Като част от ИТ проекта са внедрени решенията за механично проектиране - Autodesk Inventor, електрическо проектиране - AutoCAD Electrical, CAM фрезоване - Inventor CAM, и разкрой на листов материал - Inventor Nesting.За визуализации при брошурите, уебсайта и документацията инженерите използват 3ds Max - интерактивен инструмент за създаване на 3D анимации, рендери и модели. Автоматизация на процесите и задачите и изготвянето на документацията пък се извършва с помощта на Inventor iLogic.

"Механичното и електрическото проектиране се създават паралелно, като връзката между програмите се изгражда предварително. След финализиране на двата процеса се окабелява 3D моделът от електрическата схема. Последваща стъпка след механичното проектиране е създаването на разкрой, с помощта на който се определятматериалите за поръчката", разказва Мирослав Ройдев, машинен инженер в компанията. Той заедно с още един машинен инженер и един електроинженер са проектантското ядро в компанията.
По думите му плюсовете на софтуера са много - като се започне разнообразието от решения, които обхващат всички процеси при създаването на един продукт, добрата гъвкавост и поддръжка при конструиране, симулации, инструментална екипировка, визуализация и документация и се стигне до актуалната в последно време възможност за работа от вкъщи, дължаща се на факта, че един лиценз може да се използва и на личния, и на служебния компютър.

"Процесите на проектиране се ускориха благодарение на допълнителните възможности за автоматизация и генериране на чертежи на iLogic, а възможността за използване на само един софтуерен пакет за целия процес е голямо предимство. Плюс е и фактът, че може да се внедри част от производствената документация в Inventor, а множеството ресурси в интернет и подкрепата на "КАД Пойнт" правят обучението на персонала доста по-лесно", коментира Ройдев.

Според него основните изисквания, на които трябва да отговарят CAD/CAM решенията, са: добра стабилност при работа, по-богати библиотеки с компоненти и по-добра възможност за създаване технологична документация.

"CAM продуктите започват малко по малко да се ориентират към облачните услуги за съхранение на данните и изчислителна мощ, дори и към работа през браузър. Все повече нови функции за автоматизация на различните процеси при проектиране и автоматизация на създаването на документация ще бъдат добавяни. В бъдеще ще сенабляга изключително и върху по-лесното внедряване и употреба на CAE инструментите", категоричен е Ройдев.


X