Проекти

Зад модерния бизнес стои фирмена култура на промяна

CIO Media

Мария Динкова

Макар че терминът дигитална трансформация стана изключително популярен през последните години, самият процес на дигитализация на бизнеса тече от десетилетия. Сред основните причини за стартирането на подобни проекти в организациите са високо конкурентната среда и необходимостта да се спечелят и задържат клиентите. Сега обаче темповете на промяна се забързват и компаниите все по-скоростно трябва да се адаптират към новите условия на пазара. Ако организациите не могат да отговорят на новите изисквания на своите клиенти, те рискуват да понесат сериозни негативи, а дори и да изгубят бизнеса си.

„Дигиталната трансформация представлява дигитализация на абсолютно всеки елемент от бизнеса на една компания. Тя обхваща различна детайлност и дълбочина в зависимост от нуждите на съответния бизнес. Ако една фирма работи с крайни клиенти например, трябва постоянно, бързо и ефективно да трансформира потребителското изживяване (Customer Experience), което предлага. Клиентите стават все по-информирани и за тях е много по-лесно да намерят следващата най-добра оферта и просто да се пренасочат към този, който им я предлага. Въпросът вече не е само в самата оферта, въпросът е и в отношението, което те ще получат от съответната компания“, отбелязва Радослав Вангелов, мениджър „Бизнес развитие“ в Balkan Services.

Новият софтуер, по-сложните системи и все по-автоматизираните процеси определено помагат на компаниите да се справят с предизвикателствата, пред които са изправени. Но всъщност дигиталната трансформация далеч не е само ИТ проект, при който целият бизнес трябва да бъде облечен в модерни и адекватни ИТ инструменти. Оказва се, че за бъдещите успехи е не по-малко важна промяната на фирмената култура. Нейната основна задача е да гарантира, че развитието в крак с новите технологии никога няма да спира и организациите ще останат на гребена на вълната още дълги години.

За да прочетете цялата статия, е нужен абонамент.


X