Проекти

Инвестицията в облачни решения за управление на бизнеса – инвестиция в бъдещето

CIO Media

Мария Динкова

Концепцията за облака се заражда още в средата на миналия век, но едва преди около 20 години напредъкът на технологиите позволи тя наистина да се развие и да получи широко разпространение. Появата на интернет, изграждането на изключително бързи и мощни устройства вече не само дават възможност на компаниите да използват облачни услуги, но и да създават различни бизнеси в тази нова среда. Това обаче е само началото и без съмнение близкото бъдеще ще принадлежи на облачните решения. Именно и затова въпросите, свързани с предоставяните от тях предимства, с предизвикателствата по пътя на внедряването, с новите тенденции в сферата са особено важни и интересни за бизнеса.

Всъщност възможностите на технологията я превръщат в почти универсална. Тя може да се приложи успешно във всеки сектор на икономиката и във всяка компания, независимо от нейните размери и история. „Все по-лесно този тип решения се възприемат от българския бизнес и се отделят средства в тази посока. Инвестицията в облака сега е инвестиция в бъдещето, защото на принципа на пазарната икономика с нарастването на търсенето се очаква да се повиши и цената“, отбелязва Радослав Вангелов, мениджър „Бизнес развитие“ в Balkan Services.

За да прочетете цялата статия, е нужен абонамент.


X