Проекти

За пръв път у нас ГИС се прилага при управлението на индустриална зона

CIO Media

Мария Динкова

Географските информационни системи намират приложение в редица сектори на икономиката – като се започне от транспортната индустрия и градоустройственото планиране, премине се през телекомите и компаниите за мрежови услуги и се стигне до решенията за опазване на околната среда и за предотвратяване на инциденти. Широкото използване на ГИС се дължи на способността на тези компютърни системи да събират, анализират, съхраняват и представят голям обем от пространствени и географски данни. А това впоследствие улеснява значително процеса на взимане на решения.

Поради тези причини от предимствата на ГИС решава да се възползва и „Националната компания индустриални зони“ (НКИЗ). Дружеството към Министерството на икономиката проектира, развива и управлява индустриални, икономически и свободни зони в цялата страна, като действащи в момента са зоните в София, Бургас, Видин, Русе, Свиленград и Варна. Засега географската информационна система е реализирана единствено в Икономическата зона София - Божурище. От една страна, софтуерът подпомага дейността на компанията, а от друга страна, улеснява значително привличането на потенциални инвеститори.

„Огромна част от информацията, с която ежедневно работим, съдържа пространствен компонент. В този смисъл Географските информационни системи са ефективен ИТ инструмент за обясняване и анализиране на събития, стратегическо планиране, за вземане на информирани бизнес решения. Преценихме, че технологията ще повиши ефективността на работните процеси, ще редуцира дублиращи се дейности и ще подобри комуникацията“, разказва Антоанета Барес, изпълнителен директор на „Националната компания индустриални зони“.


За да прочетете цялата статия, е нужен абонамент.


X