Проекти

Софтуер на Siemens движи партньорството на „Вимана инженеринг“ с General Motors

CIO Media

CAD моделите значително промениха начина, по който производствената индустрия създава различни части и продукти. Без съмнение навлизането на технологията беше повратна точка за редица сфери, включително за архитектурата, строителното инженерство, автомобилостроенето и производството. И ако фирмите с по-дълга история трябваше да се адаптират постепенно към навлизането на CAD моделите, то за новите е немислимо да бъдат конкурентоспособни без внедряването на подобен софтуер още от самото начало.Стартъп компанията „Вимана инженеринг“, която се занимава с проектиране на леярски форми за промишлеността, не е изключение от правилото. Тя внедрява Siеmens NX, от една страна, за да улесни ежедневната си работа, а от друга, за да отговори на изискванията на своите международни партньори. От 2015 организацията тясно си сътрудничи с Anderson Group ("Андерсън груп" MI-USA) – една от най-разпознаваемите компании в инструменталното производство. „В САЩ трудно може да се срещне американски автомобил, в който да няма елемент, произведен от леярска форма на „Андерсън груп“ (? има много компании с това име – за коя става дума?), и за нас беше огромна чест да станем част от тяхната организация и да работим съвместно по проекти на General Motors, Ford, Tesla, Nissan и други. За да фигурира една фирма в списъка на доставчиците на споменатите имена, се изисква високо ниво на професионализъм и изпълнение на проектите“, споделя собственикът на компанията Валентин Георгиев.

Избор на решение
Веднага след като се сформира екипът на фирмата, се поставя и въпросът за софтуера, който ще се използва. Управителят признава, че вследствие на партньорството с американската компания изборът на CAD софтуер не е бил особено труден: „В тази връзка като участник в автомобилния сектор нещата за „Вимана инженеринг“ бяха в голяма степен предопределени – нищо друго освен най-доброто. И ето отговорът на въпроса за избора на CAD софтуер. Siemens NX е наложен като стандарт във водещите автомобилни производители и за да може да работим по общи проекти, трябваше да имаме съвместимост и по отношение на софтуера. Така се стигна до внедряването на Siemens NX във „Вимана инженеринг“, което беше една от първите стъпки, която ние трябваше да предприемем.“
Доставчик на решението е официалният партньор на Siemens за България - „СпейсКАД“. Фирмата осигурява също така техническата поддръжка, обновяването на системата и обучението на служителите във „Вимана инженеринг“.Софтуер на Siemens движи партньорството на „Вимана инженеринг“ с General Motors

© CIO Media, Cio.bgПолзи от решението


 Едно от основните предимства, които Siemens NX предоставя, е значителна свобода в процеса на моделиране и асемблиране и висок комфорт при ежедневната работа на служителите. Също така софтуерът позволява да се настрои собствен стил за ползване според изискванията на конкретния инженер. Това е доста трудно постижимо с другите CAD решения, категоричен е Георгиев. „Вимана инженерингИ разполага и с други софтуери и в някои случаи инженерът определя с кой от тях да работи. Първият избор винаги е Siemens NX, което се обуславя от всичко, споменато дотук. Мисля, че това ще продължава още доста дълго време“, коментира Георгиев. Компанията тепърва започва да се развива и да разширява своя екип, а Simenes NX е инструментът, който й позволява да спазва всички изисквания на стандартите в автомобилната промишленост. 


X