Спонсорирано Съдържание

Ориентираният към човека изкуствен интелект в суперкомпютрите на Fujitsu

CIO Media

През 2019 г. сме свидетели на значителни темпове на растеж при използването на изкуствен интелект (AI) в медицината, търговията, промишлеността, услугите и други сектори. Дългогодишният опит на Fujitsu в областта на суперкомпютрите осигурява на компанията здравословната позиция да доставя на своите клиенти повече ползи от изкуствения интелект.

Изкуственият интелект в центъра за данни
Изкуственият интелект вече е мейнстрийм и както в целия дигитален свят, така и тук данните
се ползват със забележително внимание. Налични са гигантски океани от данни, което позволява на machine learning (т.нар. Машинно самообучение) да изолира и експериментира с модели, докато усвояването на данните от машината не стане факт. С усвоеното знание неизвестните данни могат да бъдат класифицирани с много висок успех. Допълнително предимство на този подход е, че наученото се съхранява в така наречения модел - вид файл, който може да се прехвърля гъвкаво навсякъде. Използването на такъв модел не изисква значителна изчислителна мощност. Следователно скоростта е тази, с която актуалните и предстоящите инфраструктури могат да напредват чрез повторения на процеса на обучение, а това води до nскокообразно развитие на способностите на изкуствения интелект.

Ключовите иновации
Fujitsu поставя специален акцент върху Deep Learning (т.нар. дълбочинно обучение), AI технология, която играе все по-важна роля в предоставянето на интелигентна автоматизация в различните индустрии. Deep Learning, който използва дълбоки и сложни невронни мрежи, за да работи с мащабни данни, спомага за ускоряване на обучението. Това доставя ползи, включително повишена ефективност и намалени разходи за AI обучение, като помага за генерирането на възможности за допълнителни потоци от приходи и подчертава нови бизнес възможности.

Иновативната система Fujitsu AI Zinrai Deep Learning System е задвижвана от Deep Learning Unit (DLU) чип, който ускорява раз- решаването на проблеми, като осигурява с до 10 пъти по-висока производителност на ват (W) от алтернативни подходи. DLU постига това чрез значително намаляване на времето, необходимо за обучение и тестване на AI моделите. Три ключови иновации на Fujitsu разширяват границите на днешните възможности за дълбоко обучение: DLU чип – който включва специфичен за домейна ускорител, Deep Learning Integer (DL-INT) - даващ възможност за висока производителност и точ ност, както и нова технология за свързване, осигуряваща масивна паралелна пропускателност за големи по мащаб невронни мрежи.

ОЩЕ ОТ FUJITSU
  • Суперкомпютър Фугаку - До края на годината трябва да започнат продажбите в световен мащаб на нов търговски суперкомпютър, използващ технология, създадена в процеса на развитие на Fugaku - наследник на суперкомпютъра К, съвместно разработен от RIKEN и Fujitsu.
  • Цифровият Annealer на Fujitsu - Digital Annealer използва квантово изчислителния подход на Fujitsu в следните примери: оптималната последователност на шевове, направени от роботизирана ръка по време на производствения процес върху шасито на автомобила; за балансиране на риска от финансовия портфейл от висококачествени ликвидни активи в нестабилен пазар; за планиране на оптималния маршрут за свързани превозни средства, като се отчитат условията на движение в реално време.
  • Интегрирани решения, използващи Fujitsu AI софтуер - Fujitsu FAIR (Fujitsu Advanced Image Recognition) използва разширени възможности за разпознаване на изображения, за да подобри процесите за контрол на качеството за производителите чрез откриване на аномалии. AI Solver демонстрира бърз извод за напреднали инженерни предизвикателства при проектирането - работещи на Fujitsu PRIMERGY M5 сървъри, задвижвани от най-новите процесори на Intel с мащабируеми HPC архитектури. Fujitsu демонстрира хибридното управление на работните процеси в AI с помощта на Fujitsu Software Gateway, с двигател за генериране на изводи от обработка на входяща информация, работещ както с локални, така и с облачно базирани невронни мрежи.


S&T България – корпоративен
партньор на Fujitsu България
Тел.: +359 884 28 50 03
snt@snt.bg, www.snt.bg

X