Облачни Технологии

8% от българските компании купуват облачни услуги

CIO Media

Едва 8% от българките компании купуват облачни услуги, а 5% избират офис софтуер като облачна услуга, разкри Людмил Стойчев, управител-анализатор в CBN Pannoff, Stoytcheff & Co по време на конференцията "Бъдещето на вашия бизнес в Облака – сигурност и ефективност". За сравнение тези проценти в ЕС са съответно е 26% и 14%. В същото време потенциалните клиенти на облачни услуги в България с 1 млн. долара годишни приходи са общо 20 хил. компании.

Облачните услуги се купуват предимно от големи предприятия – 30% от фирмите в този сегмент, следвани от средните – 15%, и малките със само 7%. За ЕС числата са съответно 56%, 36% и 23%. Най-чести купувачи на облачни услуги са компаниите от сферата на информационните технологии (41%), а другите сектори варират като дял от 4 до 7%.

За да се изгради по-пълна картина на пазара за облачни услуги и технологии у нас, трябва обаче да се вземат и други тенденции под внимание. През последните 5 години продажбите на мобилни компютърни системи достигат над 2,5 млн. броя, на смартфони – над 6,1 млн. броя, а на софтуер на вътрешния пазар – обем от почти 1,28 млрд. евро, посочи той.

Броят на ИТ компаниите в България е малко под 15 хил., персоналът в тях е малко над 105 хил. души, а продажбите им възлизат на малко под 6 млрд. евро.

В България 64% от гражданите използват компютър спрямо средно 81% в ЕС. Домакинствата с достъп до интернет в България са 67% спрямо 87% в ЕС. 18% от населението на страната е извършило онлайн покупка през годината.

Що се отнася до бизнеса, 95% от предприятията са имали или имат достъп до интернет спрямо 97% в ЕС. 30% от служителите в България ползват компютър спрямо 56% в ЕС. Половината от българските фирми имат сайт, докато в ЕС този дял достига 77%. Една четвърт от българските фирми ползват бизнес софтуер от типа ERP, докато в ЕС са 34%, а 7% правят анализ на големи данни спрямо 12% в ЕС. Само 7% от предприятията са успели да продават онлайн, като поне 1% от приходите им са от такава дейност

Предизвикателства пред дигитализацията
"Дигитализацията е четвъртата индустриална революция, която трансформира продуктите и фирмените операции, насърчава служителите и ангажира клиентите", коментира пред участниците в конференцията Красимира Караиванова, регионален директор "Продажби" за Балканите и Адриатика от "Майкрософт България". Промяната обаче не идва и без предизвикателства. Според участниците в събитието основните трудности са свързани с компютърната грамотност, технологичното образование на бизнеса, ясните концепции, изграждането на доверие.

Според Николай Динев, старши архитект облачни решения в Softline, киберпространството е новото бойно поле. Всичко може да бъде атакувано виртуално, а уменията, свързани със сигурността, са в недостиг. Той допълва, че основните предизвикателства по отношение на работата на организациите са свързани с това, че 5 поколения работят заедно, 80% от времето на хората е свързано с работа в екип, а 72% от служителите и работниците ще работят отдалечено през 2020 г. Той представи на участниците Office 365.

В същото време се засилва натискът върху организациите да са конкурентни, да подобрят разходната ефективност и да увеличат стойността за акционерите. Промяната е трудна, защото е свързана с промяна на мисленето, поемане на повече рискове, инвестиции в инфраструктура, промяна на организационната култура и доверени партньори, коментира Симеон Лазаров от Softline. Той уточнява, че при инфраструктурата по-добрият вариант пред компаниите е да заложат на облачни технологии или хибридна инфраструктура.

Остаряващите технологии увеличават рисковете, изтъкнаха участниците в конференцията. Ако глобално се инвестират 6 млрд. долара годишно в подготовка на инфраструктурата за съвременните предизвикателства, това ще спести 360 млрд. долара за 15 години. Изкуственият интелект и автоматизацията могат да спестят 1,1 млрд. работни часа, увеличавайки ефективността на работата като намалят човешките грешки и осигурят повече гъвкавост.

X