Мениджмънт

Какъв е новият процес по набиране на служители

Иван Гайдаров

"Новото нормално" изисква от бизнеса нестандартни решения, които да бъдат подкрепени с правилните технологични инструменти. Това в особена степен засяга сферата на управлението на човешкия ресурс, в която COVID-19 пандемията наложи безапелационна и скоростна дигитализацията на процесите. В условията на криза много компании замразиха и пренасочиха усилията, които влагат във външен подбор на персонал, в набирането на кадри сред служители, които вече са част от компанията.

Проучване на Fortune, базирано на опита на над 200 изпълнителни директори, показва, че заради настъпилите кризисни обстоятелства 59% от компаниите са преустановили търсенето на нови кадри, 29% са разпуснали служителите си в принудителен отпуск, а на 25% се е наложило да съкратят свои кадри.

Сега компаниите търсят иновативни технологии и методи за подбор на нови служители, използвайки игрови механизми или специални програми за насочване и препоръка на професионалисти. Автоматизирани системи, които обхващат и поддържат целия процес по набиране на служители, позволяват на HR отделите да имат цялостен поглед върху кандидатите, както и да правят обективни оценки и сравнения между потенциалните квалифицирани кадри.

Новите изисквания на глобалния пазар

Предизвиканите от пандемията сътресения в икономиката изискват иновативни методи за набиране на персонал. Компаниите в сектори като здравеопазване и търговия на дребно с хранителни продукти наемат служители и ги обучават по-бързо от всякога, поради исторически скокове в търсенето на такива кадри. Някои сектори търпят внезапно увеличение в количеството търсещи работа хора, оказвайки натиск върху компаниите, които трябва да пресеят множество кандидатури, за да открият правилните за тях служители.

Ето защо създаването на гъвкава стратегия за набиране на персонал се превръща в основен приоритет. За голяма част от компаниите работните процеси се преместиха изцяло онлайн, а предоставянето на добро дигитално изживяване за кандидатстващите може да бъде предизвикателство. От компаниите се изисква да имат система, която не само позволява дистанционни интервюта, но и виртуално подписване на документи, което е удобно и в съответствие със законовите наредби. Без тези инструменти всеки метод за виртуално набиране на персонал вероятно би изключил потенциални подходящи кандидати, а това би коствало на компанията да постигне оптимален брой служители с необходимите умения и разнообразие на професионална експертиза.
Дигиталният подбор на кадри предоставя редица преимущества за компаниите

Според проучване на Fortune Business Insights преминаването към облака и мобилните приложения ще бъде основен двигател за инвестициите в набирането на кадри през следващите 12-18 месеца. Дигиталният подбор на служители повишава шанса за успешно наемане на подходящите за компанията хора, на правилната за тях позиция. Чрез такова технологично решение може да се адресира широка целева аудитория и да се обработва голям обем от кандидатури. Едновременно с това компаниите могат да постигат бързи резултати - да проведат интервю в същия ден, в който кандидатът е изпратил своята автобиография, например.

Важен фактор, който организациите трябва да вземат под внимание, е че репутацията на работодателя е директно свързана с технологията, която се използва за подбор на кадрите. Работодателският имидж се изгражда от всеки един елемент от комуникацията, още от първите послания, които работодателят изпраща към потенциалния служител. От друга страна, технологията не би била полезен инструмент, ако хората в компанията не се възползват пълноценно от нея. Дигиталният набор на кадри не би могъл да функционира, ако членовете на екипите не поддържат своите профили в професионалните социални мрежи и ако самата компания няма разпознаваемо присъствие онлайн.

Ирина Таче, търговски директор на SAP Success Factors за SAP Румъния, България и Западни Балкани, посочва, че решението SAP SuccessFactors Recruiting съчетава по уникален начин система за проследяване на кандидати (ATS), разпределение на работните позиции и управление на взаимоотношения с клиенти (CRM) с интелигентни технологии. По този начин решението предоставя пълноценно изживяване за кандидатите, HR мениджърите и техните екипи. SAP SuccessFactors Recruiting може да повиши ефективността на процеса по набиране на служители и да осигури допълнително време за други важни аспекти като пресяване на кандидатурите, тестване и наемане на подбрания персонал.
С преминаването към единно облачно решение компаниите могат да елиминират процесите по внедряване, поддръжка и усвояване, както и разходите за няколко офлайн системи. Набирането на кадри може да се автоматизира с помощта на алгоритми, базирани на правила и решения за машинно обучение. Те опростяват обработката на кандидатурите, управлението на кандидатите и предложенията за работа, което помага, особено при организации с голям брой работни позиции или със сложни структури. Компаниите могат да премахнат сложните процеси и интервюта благодарение на по-бързото управление на целия процес - от планиране до обратна връзка, с класиране на кандидатите в базата данни.

"Типичен проблем, с който се сблъскваме, е липсата на желание за възприемане на нова технология преди правилното проектиране на процеса, който трябва да бъде внедрен и дигитализиран. В такива случаи съдействаме за пълноценна дискусия с нашите HXM съветници за решения и често позиционираме най-добрите практики, вградени в системата", подчертава Ирина Таче. Тя обръща внимание, че със SAP Success Factors компаниите могат да се присъединят към общност от над 3300 клиенти по света, чиято дейност е набиране на персонал, и да открият най-добрите препоръки за приемане на нови технологии и непрекъснати иновации.

Какви ползи извличат компаниите, които работят с дигитални HR процеси?

Автоматизацията на работния процес, препоръките и получаването на важна, агрегирана от наличните данни, информация помага на HR екипите да ускорят сложните процедури, да премахнат несъзнателните пристрастия и да подобрят продуктивността си при откриването и подбора на кадри. Клиентите признават предимствата на облачната технология, която елиминира сложните процеси по внедряване, намалява зависимостта от ИТ поддръжка и осигурява достъп до най-добрите практики и възможности.

С решението SAP Success Factors Recruiting, HR специалистите могат да спестят 25-40% от времето си, а чрез процесите и инструментите за управление на кандидатурите ефективността на работа може да се повиши с до 20%. Клиентите, които ползват решението, намаляват разходите си по наемане на нови служители с 20-50%, спестяват 90% от таксите, които плащат за агенционно обслужване, и постигат до 40% стандартизация на процесите по подбор и наемане на персонал.

"Гъвкавостта и възможността за добавяне на разширения, достъпни чрез нашия HXM пакет и голяма партньорска екосистема, гарантират, че организациите инвестират в дългосрочен, стратегически подход за намиране, ангажиране и наемане на най-талантливите кадри в света", добавя Ирина Таче, търговски директор на SAP Success Factors за SAP Румъния, България и Западни Балкани.

X