Мениджмънт

Педро Диас, изпълнителен директор на "АЛД Аутомотив": Винаги търсим нови начини за оптимизиране на процесите

CIO Media

Педро Диас притежава богат 25-годишен опит в автомобилната индустрия, с което ще допринесе значително за развитието на компанията в България. През последните 18 години той се развива в структурата на АЛД на различни позиции в областта на продажбите, маркетинга и партньорствата. Преди назначаването му като Изпълнителен директор на АЛД Аутомотив в България, Педро Диас е Мениджър "Международни ключови
клиенти" в ALD SA.

Г-н Диас, "АЛД Аутомотив" е лидер на пазара на оперативния лизинг на автомобили и управление на автопаркове в България. Какви са вашите бизнес цели за предстоящата година и какви са плановете ви за развитие на компанията?
"АЛД Аутомотив" има амбициознa програма за тази и следващите години на базата на Move 2025 - стратегическият план, който групата ALD обяви в края на 2020 г. Стремим се значително да разраснем бизнеса си за Лизинг с пълно обслужване & Управление на автопаркове във всички клиентски сегменти: от мултинационални компании и големи корпорации до МСП, а в идните години вероятно ще се насочим и към корпоративни служители и частни потребители, както в други страни от групата.

В духа на Move 2025 ще работим за бъдеще, което е е многоциклично и многоканално - като трансформираме бизнес модела на ALD, така че автомобилите да се отдават на лизинг за по-дълго, в някои случаи за целия им живот.

Инвестициите в дигитални ресурси са друг фундаментален фактор от плана Move 2025 и ние в България се движим уверено в посока дигитализация на работната среда и услугите. Накрая, но не и по значение - електрическата мобилност е ключов елемент в програмата ни за следващите години. ALD е сред лидерите в прехода към зелена мобилност и ще продължи да води пазара към интеграция на автомобили с ниски емисии.

Вие притежавате богат 25-годишен опит в автомобилната индустрия, като през този период сте заемали различни мениджърски позиции. Кога усетихте нуждата от автоматизиране на бизнес процесите на българския клон на "АЛД Аутомотив"?
Движени от концепцията за устойчиво развитие, ние оценяваме всички аспекти на бизнеса и винаги търсим нови начини за оптимизиране на процесите.

Автоматизацията на човешкия труд с прехвърляне на функции към високотехнологични решения е един от начините за оптимизиране на бизнес процесите, намаляване обема на административната работа и нужните ресурси при повишаване качеството на изпълнение и ефективността на екипите. Това развитие подкрепя нашата програма за КСО, основана на подхода за устойчивост.

Подобни промени ни позволяват да даваме още по-добри възможности за развитие на хората си, като използват по-добре потенциала си, освободени от тежки административни дейности.

Защо избрахте "Коника Минолта България" като партньор, с чиято помощ да дигитализирате бизнес процесите си?
"Коника Минолта" е световен лидер в управлението на документи, така че беше съвсем естествено да се обърнем към компанията за оптимизирането на бизнес документацията.

От години работим отлично с "Коника Минолта" по отношение на принтерните устройства, но на решението ни да обсъдим проекта повлияха и други фактори - получихме много добри референции и от други фирми от групата ALD.

Силно бяхме впечатлени и от изключителния фокус върху нуждите на клиентите и отличното ниво на експертиза във всички фази на нашите взаимоотношения с "Коника Минолта" - заедно успяхме да внедрим страхотно работещо решение за ALD в България.

Колко време след имплементацията усетихте положителната промяна и в какво се състоеше тя?
Проектът започна в периода на разпространението на пандемията от COVID-19. Първото положително въздействие за нас е, че новите решения ни помогнаха да запазим непрекъснатостта на бизнеса, тъй като преходът към отдалечен офис на голяма част от екипа затрудняваше и управлението на документи.

Значителния ефект по отношение на намаляването на натоварването, оптимизацията на процесите и повишаването качеството на архива на документи отчетохме още през първите седмици.

Положителното въздействие по отношение на устойчивостта също е много важно за нас. Очакваме скоро да оценим дългосрочните ефекти от намаляването на използването на хартия, тонери за принтери, електричество и място за съхранение.

Какво бихте посъветвали компаниите, които все още не са автоматизирали бизнес процесите си? Какъв е вашият съвет при избора на партньор?
Предвид всички положителни ефекти от внедряването на системите за управление на документи на "Коника Минолта" бихме насърчили компаниите сериозно да обмислят такива решения. Това е пътят напред за иновативните и модерни компании, които се стремят към по-добро управление на своите процеси и устойчивост на бизнеса.

На иновативните технологии и решения нa Konica Minolta разчитат над 2000 компании в България - средни и големи предприятия, училища, посолства, болници, както и организации - лидери в секторите на финансови услуги, ритейл, логистика, дистрибуция, производство и печатарска индустрия. Konica Minolta е партньор за решения за изграждане на интелигентно, свързано работно място, което обединява хора, информация и технологии. Дигитални работни процеси, инструменти за дигитализация, архив на файлове и документи, дигитализация като услуга и електронни трудови досиета на служители са част от решенията, на които клиентите на компанията могат да разчитат, за да увеличат ефективността на ежедневната си дейност. Концепцията за дигиталното работно място е надградена и със смарт видеонаблюдение, което гарантира безопасна и сигурна работна среда и разполага с вградени AI аналитики. В България Konica Minolta инвестира и в Компетентностен център за интелигентно видеонаблюдение за Европа. Тук се осъществява развойна дейност и се трупат знания и умения, споделяни със служителите на компанията навсякъде по света.


Съдържание от "Коника Минолта България"

X