Мениджмънт

Защо иновациите са предизвикателство при дистанционната работа?

Мария Динкова

От началото на индустриалната ера европейската работна сила до голяма степен е следвала прогнозируем бизнес ритъм - работен ден, който започва в 9ч. и приключва в 17ч., както и две пътувания до и от офиса. Covid-19 обаче преобърна напълно този стар модел.

Освен това изглежда, че новата ситуация ще се запази, а служителите в бъдеще ще търсят по-иновативен и гъвкав начин на работа, показва ново изследване на Microsoft, проведено сред европейските лидери съвместно с Boston Consulting Group и KRC Research. Резултатите разкриват още, че макар поддържането на продуктивността да не се очертава като проблем при дистанционната работа, натискът върху екипната култура пречи на иновациите.


Защо иновациите са предизвикателство при дистанционната работа?


Дистанционна работа задълго
9 от 10 лидери в компаниите очакват хибридният начин на работа да се запази в дългосрочен план. Миналата година само малка част от фирмите (15%) са имали политика за работа от разстояние. В момента този брой е значително по-голям - цели 76%. Увеличението е значително и определено не е случайно.

Висшият мениджмънт установява, че дистанционните екипи са високо продуктивни, като според 82% от запитаните нивата на производителност или са се запазили, или са се повишили. Освен това за много от лидерите хибридният начин на работа се е оказал средство за задържане на топ служителите.

Иновациите се оказват предизвикателство
Макар че непрекъснатостта и продуктивността на бизнеса са се запазили, се наблюдава намаляване на иновациите около ключовите продукти и услуги. Вероятно основната причина за това е, че служителите се чувстват по-дистанцирани от фирмената култура и по-малко свързани с екипите.

"Изглежда служителите могат да се заседяват и по-малко да се разсейват, докато работят дистанционно, освен това се радват на по-малкото време за пътуване, на неофициалното облекло (по-малко време за приготвяне за работа) и на възможността за по-добра грижа за дома. Въпреки това цената се оказва загуба на чувство за цел, което на работа се създава чрез силните и сплотени отношения, а също така се подпомага от това да видиш как твоите задачи влияят на другите. И двете са по-лесно постижими, когато хората работят на едно място и по-предизвикателни, когато работят виртуално", коментира д-р Майкъл Парк от Пенсилванския университет.


Защо иновациите са предизвикателство при дистанционната работа?


Когато хората са заедно физически пет дена в седмицата, е лесно да се свързват - дали ще е споделяне на шега, дали ще е обяд или заедно спазване на крайните срокове. Освен това в офиса мениджърите лесно могат да говорят неформално със служителите. Всички тези малки неща се натрупват и имат голямо влияние върху състоянието на организационната и екипната култура.

Затова е логично да се очаква спад в иновациите, тъй като е трудно новите идеи да се разждат в среда, където хората се чувстват по-малко свързани със своя работодател и екипи.

Решението
В такъв случай важният въпрос е как може да се насърчи и продуктивността, и иновативността при хибридния начин на работа. Ето кои се оказват ключовите фактори в компаниите, успели да запазят и двете:
  • Овластяване на екипите - Служителите, които успешно са запазили продуктивността и въвеждането на иновации се чувстват по-свободни да взимат решения и да избират подход, който работи по най-добрия начин за тях
  • Защита на вниманието и фокуса - Най-успешните бизнеси защитават фокуса на своите служители, т.е. всеки може да посвети цялото си внимание върху конкретна задача. Пълното поглъщане от работното изживяване води до изключителни резултати.
  • Подкрепа за мениджърите - За първи път тази година много екипни мениджъри трябва да отговарят за ръководството на хора, които работят дистанционно. Не е изненадващо, че според повечето от тях все още не са се научили ефективно как да делегират и да овластяват виртуалните екипи. За да осигурят възможно най-голяма подкрепа на служителите, е важно мениджърите да придобият нужните умения за този нов хибриден свят. Вече те трябва не само да гарантират постигането на ключови бизнес цели, но също така да насърчават новите идеи, да ги култивират и прилагат. В този смисъл провеждането на обучителни програми за екипните лидери е важна стъпка за развитието на бизнеса.
Основният извод в случая е, че успешната екипна работа в една по-хибридна среда изисква не само да се използват правилните технологични инструменти. Иновациите в екипа се насърчат, когато хората се чувстват свободни да комуникират с колегите, да поемат разумни рискове и да споделят своите нови идеи.

Така че основното предизвикателство пред компаниите е да гарантират, че служителите са свързани със своите екипи и ясно виждат как тяхната работа допринася за реализирането на визията на организацията. Успешните екипи са не само продуктивни, но споделят и усещане за емпатия и доверие между всички членове.

X