Мениджмънт

ИТ позиции, които ще претърпят трансформация през следващите години (Част 2)

Иван Гайдаров

Системен администратор

Системният администратор е ИТ позицията, специализирана в анализа, проектирането и внедряването на системи. Този специалист трябва да се увери, че дадените технологични инструменти са подходящи по отношение на планираните резултати и да работи с крайни потребители, доставчици, програмисти и други за тяхното постигане.

Понякога този вид специалисти са отговорни и за разработването на анализи на разходите, съображения за проектиране и срокове за внедряване на технологии и могат да работят в сътрудничество с бизнес анализатори, за да се гарантира, че системите действително отговарят на нуждите на предприятието.

Тези задължения продължават да са част от трудовата характеристика на системните администраторите, но се появяват и нови отговорности.

"Ролята на системния администратор се прехвърля от локалния фокус към управлението на облачни инстанции и услуги", казва Джеймс Риналди, CIO в лабораторията за реактивни двигатели на НАСА, и добавя: "Тази роля трябва да се развива, за да дава добавена стойност, или да бъде автоматизирана. Допълнителната добавена стойност е разбирането за разходите, нуждите от капацитет, планирането и конфигурирането на софтуера, както и лицензирането му."

"Традиционният системен администратор и ИТ персоналът, фокусиран върху обслужването на клиенти, са двете роли, към които най-често се пренасочват нови натоварвания", казва от своя страна Бил Балинт, CIO на Университета в Индиана, Пенсилвания. По думите му това е така, защото от добрите специалисти, изпълняващи тези роли, се очаква да са повишили уменията си.

В университета системните администратори са отговорни за всички аспекти на жизнения цикъл на софтуера, за управлението на проекти и за голяма част от онова, което би се считало за задачи на бизнес анализатора, казва още Балинт. От друга страна, ИТ персоналът, а не системните администратори, отговаря за поддръжката на крайните потребители, обучения и документация.

Уеб разработчик

Промените в ролята на уеб разработчиците са в ход от няколко години насам, отразявайки някои от основните тенденции в ИТ като увеличената употреба на мобилни устройства на работното място и сред потребителите, както и нарастващия фокус върху потребителското изживяване.

Днес уеб разработчиците трябва да имат добро разбиране на области като модулен дизайн, проектиране за мобилни потребители и необходимите скорости на натоварване, функции на AI като чатботи, оптимизиране на гласовото търсене и киберсигурност.

Дори само ако вземем изкуствения интелект, той оказва огромно влияние върху разработката на уеб платформи, позволявайки нови функции като гласови команди, които улесняват потребителите да навигират по сайтовете и да намират информация.

Непрекъснатото разширяване на IoT също ще окаже въздействие върху уеб разработката, тъй като компаниите ще искат да направят някои данни от свързани устройства достъпни за потребителите през уебсайтове.

Също така много разработчици ще трябва да разширят познанията си в езиците за програмиране, за да бъдат в крак с най-новите тенденции.

"Изискванията към уеб разработчика се промениха. Ако в миналото изискванията бяха за хора с .Net и JavaScript, днес те включват също така познаване на рамки на JavaScript като Node, Angular, React и дори DevOps", казва Джим Джонсън, старши вицепрезидент на компанията за подбор на ИТ персонал Robert Half Technology.

Мрежов администратор

Ролята на мрежовия администратор се променя, защото концепцията за корпоративната мрежа се променя, а облакът отново е централен елемент на прехода.

Мрежовите администратори от години отговарят за мрежовите инфраструктури, включително локални и широки мрежи, сървъри, взаимодействия между софтуер и мрежа, както и за целостта и устойчивостта на мрежата. Те се справят с всякакви проблеми, свързани с тези компоненти, като се уверяват, че мрежите се представят на високо ниво в подкрепа на бизнеса.

Днешните мрежови инфраструктури са много по-сложни, отколкото в миналото и често включват връзки към облачни услуги, мобилни устройства, крайни компютри и все повече IoT устройства.

Мрежовите администратори, които в миналото биха могли да се справят с познания за Windows 10, Office и няколко други общи локални платформи, сега трябва да знаят всичко за облачните услуги като Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud и други.

Продължаващият трансфер към облака оказва силно влияние не само върху мрежовите администратори и другите роли в преход, но и върху почти всички в ИТ сферата.

"Тъй като технологичният свят продължава да се развива, а компаниите преместват системи, приложения и данни в облачна среда, може да се каже, че всички ИТ специалисти трябва да развиват своите роли и да усъвършенстват знанията си, позволяващи им да продължат да изпълняват своите задачи в променящия се пейзаж", съветва още Джим Джонсън от Robert Half Technology.

X