Мениджмънт

ИТ позиции, които ще претърпят трансформация през следващите години (Част 1)

Иван Гайдаров

С оглед на вихрените темпове на развитие на технологиите, за никой не би трябвало да е изненадващо, че някои ИТ роли претърпяват своеобразна метаморфоза, за да могат да се адаптират към променящите се изисквания.

CIO трябва да са убедени, че тези роли вече са узрели за преквалификация и усъвършенстване в подкрепа на дигиталната трансформация на организациите. С други думи казано, ролите, които изискваха определен набор от умения и изпълняваха определен набор от задачи в миналото, сега вече са се развили достатъчно, за да изискват нови умения в преследването на нови цели, с оглед на промените в бизнес стратегиите, които дигиталната трансформация изисква.

Тенденции като растежа на облачната инфраструктура и повишаването на мобилността на компаниите значително разширяват обхвата на ИТ през последните години. Това от своя страна дава ново значение и обхват на редица технологични работни места.

В следващите редове ще разгледаме някои от ключовите роли, които ИТ лидерите трябва да преразгледат, както и уменията, които са нужни за префокусиране на специалистите.

Бизнес анализатор

Бизнес анализаторите са ключови играчи в ИТ отделите, тъй като помагат за преодоляване на пропастта между ИТ и бизнес операциите, използвайки анализа на данни за оценка на процесите, набелязване на нужните промени и изготвянето на препоръки за технологичните и бизнес ръководители. Една от основните им отговорности е да разберат как управляваните от данни промени в софтуера, хардуера, услугите и процесите могат да повишат ефективността на организацията - всичко това в контекста на възможното и достъпното, разбира се.

Но ролята на бизнес анализатора се развива с повишаването на сложността както от технологична, така и от бизнес гледна точка. Докато в миналото проектите и инструментите, необходими за тяхната реализация, бяха сравнително по-прости, днес те могат да бъдат значително по-сложни.

Едно разгръщане на корпоративно приложение може да включва десетки страни и хиляди потребители. Интернет на нещата (IoT) пък засяга множество аспекти на компанията и често обхваща цялата й верига за доставки.

Много компании днес са в разгара на дигиталната си трансформация, включваща миграция към облачни услуги, което води до хибридна комбинация от локални системи, частни и публични облаци.

Време е бизнес анализатори да се запознаят по-добре с области като облачни изчислителни услуги, мобилни технологии, изкуствен интелект (AI) и машинно обучение, софтуерно дефинирани технологии, изчисления в крайните устройства, киберсигурност, DevOps и др.

Специалист по сигурността

Както при другите ИТ позиции, нарастващата сложност на технологичната среда оказва влияние и върху ролите в областта на сигурността. Типичното предприятие вече може да обхваща множество публични облачни услуги, стотици или хиляди мобилни устройства, множество отдалечени съоръжения и безброй свързани обекти. Всичко това трябва да бъде подсигурено.

За тези специалисти по киберсигурност "първоначално целта беше да се намерят места и данни, които представляват потенциална уязвимост, и да се поправят", казва Гари Керн, вицепрезидент и CIO в Mutual Bank, и добавя: "Сега има толкова много данни от толкова много източници – вътрешни и външни – че "приоритизирането" на тази информация в плановете за действие и стратегиите става по-важно."

Това означава, че CIO трябва да е напълно наясно как ресурси като облака, мобилните устройства и приложения, крайните устройства, IoT и т.н. могат да бъдат ефективно защитени. Това може да изисква допълнителни сертификати за сигурност или курсове за обучение.

Освен това специалистите по сигурността трябва да развият по-добри комуникационни умения, ако още не са го направили. Например, казва Керн, те трябва да могат да представят пред висшето ръководство всяка открита уязвимост, ако тя не може да бъде напълно елиминирана, за да се предприемат допълнителни мерки. По този начин на всички нива ще съществува еднакво разбиране за предизвикателствата пред организацията по отношение на киберсигурността, което е от изключително значение в днешния дигитален свят.

Инфраструктурен мениджър

Мениджърите, отговарящи за ИТ инфраструктура, са отговорни главно за надзора на техническите и управленските аспекти на ИТ отдела на организацията. Те планират и проектират инфраструктурата, като същевременно управляват екипа, който е отговорен за текущата ѝ поддръжка.

Цялостната концепция за ИТ инфраструктура обаче се промени през последните години с все по-голямото навлизане на облачни услуги, мобилни технологии и устройства в края на корпоративната мрежа, включително свързаните IoT обекти.

"ИТ средите днес обикновено включват облачни услуги и локални системи от различни доставчици, в резултат на което съвременният мениджър трябва да бъде особено квалифициран в управлението на доставчици и интеграцията", казва Керн, и добавя: "Тази роля упражняваше пълен контрол над "машинното отделение", но сега с облака, SaaS и други иновативни инструменти, всичко трябва да бъде извършвано донякъде в екип с други хора. Основното ново изискване е да се гарантира, че всички отделни парчета на системата работят добре заедно."

Очаквайте продължение!

X