Мениджмънт

10 причини CIO да се провали в иновациите (Част 1)

Иван Гайдаров

Иновациите са важен двигател на растежа и много технологични лидери се стремят да изграждат способности, които да им осигурят достъп до устойчива иновативна дейност. Явно обаче това усилие не е никак лесно – 1/4 от CIO, участвали в ново глобално проучване на Deloitte, казват, че имат проблем със иновационните възможности на компанията си. Само 11% оценяват настоящите си възможности за иновации като отлични.

Ето 10 причини, поради които иновационните инициативи изостават, и няколко съвета какво могат да направят ИТ лидерите, за да предотвратят това.

Отбранителна позиция

Според проучването на Deloitte "противопоставяне на промяната" е посочена като основна причина усилията за навлизане на иновативни технологии да се провалят. Инвестициите в недоказани или разрушителни технологии често се разглеждат като рискови, а бизнес лидерите обикновено се чувстват по-сигурни, когато насочват средства за подобрения в съществуващи технологии.

Решението на този проблем се крие в сътрудничеството с бизнес лидерите за балансиране на инвестициите в иновативни и доказани технологии. Стремете се да създадете култура, която насърчава и подкрепя креативното мислене и възнаграждава усилията с повече от обикновената възвръщаемост на инвестициите. Ясно формулирайте възможностите за риск на организацията, така че служителите да поемат предварително преценени рискове.

Липса на подкрепа и отчетност

Без видима подкрепа от поне един от висшите лидери, иновационните усилия няма как да успеят. Подкрепата на високо ниво помага да се предотврати ограничаването на иновациите от организационната политика, липсата на ресурси или недостатъчните бюджети. Освен това подкрепата от страна на ръководството на компанията може да помогне за ясното формулиране на очакванията и да накара хората да бъдат отговорни към постигането на бизнес резултати.

Липса на капацитет

Твърде често CIO се обръщат към най-добрия си талант с искане да раздели времето си между управлението на бизнес операциите и участие в иновационни инициативи. В резултат на това най-ефективните иновационни ресурси се лишават от капацитет или се размиват от техните ежедневни задължения. Ефективната подкрепа от страна на ръководството на компанията може да позволи на ИТ лидерите да разпределят най-добрите си ресурси, ако трябва на ротационна основа, и те да бъдат фокусирани върху постигането на бизнес резултати. Специализираният бюджет и ресурси за иновации могат да намалят риска за отделните бизнес сфери и да осигурят работещи решения.

Сингулярен фокус върху технологиите

Дори когато наистина вярват, че дадена технология ще промени бизнеса на компанията към по-добро, технологичните лидери често вземат решения без дълбоко разбиране на бизнес проблемите. В резултат на това често усилията за иновации се разглеждат като експериментална научна лаборатория, която рядко връща съществена стойност. За да преодолеят това препятствие, технологичните екипи трябва да създават бизнес решения. По друг начин казано, те трябва да внесат бизнес функции в процеса на експериментиране.

Липса на приемственост и ограничения

Непрекъснатостта на усилията и постоянният фокус са отличителни белези на ефективните иновационни инициативи. Лидерите трябва да позволят на човека или екипа, генерирал идея, да остане активно включен в целия процес, създавайки приемственост и осигурявайки ценен исторически контекст. Успешните иновационни инициативи винаги разчитат на ясни експлоатационни параметри. Ако дадем пример с една фармацевтична компания, тя може да обяви, че за одобрение може да кандидатства всеки проект, който може да бъде прототипиран за три месеца, да окаже влияние върху над 10 000 клиенти и да струва под 50 000 долара.

Очаквайте продължение!

X