Мениджмънт

5 ключови компетенции за успешните предприемачи в енергийния сектор

Мария Динкова

5-те ключови компетенции за успешните предприемачи в енергийния сектор бяха представени от EIT InnoEnergy, европейската организация в подкрепа на устойчивата енергия, по време на The Business Booster в Париж. Водещите умения са изведени на база на анализ на профилите на 800 предприемачи с патентования инструмент за оценка на екипи E2Talent® на EIT InnoEnergy. Изследването, проведено в партньорство с ESADE Business School, е първото по рода си и цели да подпомогне взимането на бизнес решения на високо ниво.

"Правилният екип с правилната динамика е в основата на успеха на предприемачите и стартъпите. Използвахме нашата системата E2Talent® за да помогнем да хиляди енергийни стартъпи да създадат допълващи се екипи, които ще ускорят енергийния преход. Информацията, която събрахме по време на проучването, ни позволи да споделим вълнуващите данни по време на The Business Booster и да покажем какви точно умения стоят зад един успешен предприемач", коментира Лена Бу, директор иновации в EIT InnoEnergy.

Анализът показва, че основните компетенции, които обединяват енергийните предрепиемачи, са: стремежа към постижения, въздействие и влияние, склонност към поемане на риск, поемането на контрол и работата в екип. Според проучването няма особени разлики между резултатите на мъжете и жените предприемачи в сферата на чистата енергия, които са взели участие в изследването. Въпреки това само 10% от участниците са жени, което допълнително повдига въпроса какви са бариерите пред жените предприемачи в сферата.

Резултатите при тях са по-високи в категория трансформационно лидерство, въпреки че те се чувстват по-малко уверени в областта на предриемаческата самоефектиност в сравнение с мъжете. Дамите са също по-уверени в мениджърските си умения, но имат по-малка увереност във финансовата си експертиза.

"Радвам се, че данните показват че няма особени разлики между жените и мъжете предприемачи, или пък между предприемачите от различни части на Европа. Тези резултати показват, че кръгът от хора, които могат да окажат влияние върху енергийната среда, е голям", допълва Бу.

Проучването обединява резултати от общо 9 държави – Испания, Португалия, Холандия, Белгия, Люксембург, Франция, Германия, Швеция и Финландия. Анализът показва много малки разлики между предприемачите от тези държави. Той демонстрира и малки разлики между регионалните ключови компетенции и показва, че предприемачите имат много близки силни и слаби страни в своите профили на база на 5 ключови компетенции, разгледани в изследването.

Екипното оценяване чрез E2Talent® е достъпно за всеки бизнес в енергийния сектор или иноватор, който иска да оцени своите предприемачески компетенции или тези на екипа си. Това може да повлияе и върху инвеститорските решения.

X