Мениджмънт

Заплахата от инциденти притеснява много компании, показва проучване

Мария Динкова

Само една трета (35%) от организациите в Обединеното кралство са уверени в своите планове за възстановяване при бедствия, показва ново изследване на Databarracks. Според 2019 Data Health Check в момента много компании трябва да положат повече усилия, за да се почувстват уверени в своите бекъп решения.

Всъщност по-малко от половината (49%) от организациите са напълно убедени в своите настоящи стратегии. Също така проучването разкрива, че 35% от запитаните са много уверени в своите планове за възстановяване при бедствия и над половината (53%) са относително уверени, докато 8% имат своите притеснения.

"През последната година не се наблюдава значително подобрение по отношение на увереността в плановете за възстановяване при бедствия и бекъп решенията. В същото време киберзаплахите продължават да се увеличават поради две причини загубата на данни и периодите на спиране на дейността, като инцидентът с рансъмуера Norsk Hydro е един от водещите примери", коментира управляващият директор в Databarracks Питър Гроукът.

Той допълва, че политиките, процедурите и технологиите, необходими за реализирането на съответните стратегии трябва да бъдат допълнение и подобрени. "Трудно е един бизнес да функционира добре, ако не сте уверени колко ефективно можете да се справите в случай на инцидент – независимо дали той е свързан със киберсигурността или нещо различно като спиране на захранването", подчертава експертът.

Данните от изследването също така посочват, че почти четвърт (23%) от запитаните не разполагат с бекъп, 13% от организациите не тестват своите бекъпи и 42% не са тествали своите процеси за възстановяване при бедствия последните 12 месеца. По думите на експертите от компанията тези аспекти трябва да се подобрят и това ще се отрази положително върху увереността на фирмите през следващата година.

"Честите тестове и страничните копия на данните трябва да бъдат основен стълб при всяка стратегия за възстановяване при бедствия. Това не трябва да бъде скъпо или трудно – това просто е предприемане на правилните стъпки, за да се подобри устойчивостта", обяснява Гроукът.

Той съветва компаниите да превърнат тестването в част от ежедневните дейности и операции в организацията: "Ако има стачка на обществения транспорт, тествайте практики за дистанционна работа. Винаги, когато трябва да правите ъпдейти на ИТ системите, тествайте бекъпите. Упражнявайте тези процеси постоянно и служителите и бизнеса винаги ще бъдат готови да действат, когато има инцидент".


Заплахата от инциденти притеснява много компании, показва проучване


По отношение на основните притеснения на организациите – 24% от запитаните отговарят, че това са опасенията от загуба на приходи, а 17% посочват накърняване на репутацията. "Тези притеснения всъщност са доста обосновани. Тази година видяхме как инциденти могат да причинят и двете, но фирмите могат да минимизират или дори да елиминират тези последствия с по-добро планиране с цел постигане на бизнес устойчивост".

Експертите съветват да се проведе анализ на въздействието върху дейността (BIA) и да се определят потенциалните ефекти от проблема върху критичните бизнес операции. Впоследствие трябва да се реши какво е важно за съответната компания и как тя може да бъде засегната, ако нещо се случи със служителите, инсталациите, ИТ или доставчиците. На следващо място трябва да се изготви план, който да гарантира оперативността на бизнеса.

Според Гроукът компаниите, които имат ясна визия и стратегия ще бъдат в позиция да се справят успешно с различни инциденти.

В самото изследване, което се провежда за 11-та поредна година, са участвали над 400 ИТ специалисти и мениджъри от Обединеното кралство, които са отговаряли на важни въпроси, свързани с ИТ, сигурността, възстановяването от бедствията и практиките за непрекъснатост на бизнеса.

X