Мениджмънт

Какво представлява бизнес стратегията "Кайзен"?

Мария Динкова

"Кайзен" е японски термин, който означава "промяна към по-добро". С него се описва бизнес стратегията за създаване на среда на постоянно усъвършенстване. Основната цел на тази методология е да направи дадена компания и нейните продукти, услуги и служители по-добри, като се реализират промени с малък мащаб.

"Кайзен" намира приложение в сфери като здравеопазването, психологията, държавното управление и финансите. Стратегията обаче не е нова и за технологичната индустрия.

Докато повечето рамки за ИТ управление се фокусират върху методите за мениджмънт, върху процесите или логистиката при веригата на доставки в една организация, Кайзен е холистичен подход, който помага на фирмите да подобрят не само процесите, но също така служителите си – от лидерите на върха до кадрите на най-ниските нива.

Какво е специфичното при Кайзен?
Подобно на Agile, Лийн ИТ или Six Sigma, "Кайзен" е създаден да намали излишното и да елиминира грешките, но с един по-различен подход. При него фокусът се поставя върху малките подобрения, които са лесни за прилагане. Другите рамки за ИТ управление обикновено включват модернизация на процеси, услуги и продукти чрез справяне с множество въпроси наведнъж в рамките на един специфичен проект. "Кайзен" от своя страна препоръчва насочване към проблеми, които не са част от един конкретен проект или бизнес цел – единствената задача е подобрение. В случая става дума не толкова за "поправяне" на проблемите, а за създаване на среда, в която служителите и лидерите се чувстват комфортно да се изправят пред собствените си грешки и да се развиват чрез опита си.

Другата определяща характеристика на "Кайзен" е, че при този подход се разчита изключително много на обратната връзка от страна на служителите, а не толкова от страна на потребителите или клиентите. Повечето от предложените подобрения в "Кайзен" средата идват директно от персонала в организацията, което означава, че компаниите срещат по-малко съпротива при прилагането на нужните промени. Целта на този подход е да бъде внедрен в корпоративната култура като начин за ежедневна работа.

Компаниите, които прилагат "Кайзен", трябва обаче да бъдат търпеливи, тъй като промените често се осъществяват в толкова малък мащаб, че отнема време, за да се усетят ползите. Организациите, които бързат да докажат промените с възвръщаемостта на инвестициите, може би ще трябва да почакат години, за да видят измерими от традиционните анализи резултати. Другите рамки като ITSM, Лийн или Six Sigma често носят ползи веднага, тъй като те имат за цел да намалят грешките и разходите, за да подобрят продуктивността и качеството, колкото се може по-бързо.


Какво представлява бизнес стратегията "Кайзен"?


Принципите в Кайзен
Цялостната идея зад "Кайзен" е да се определи къде процесите не работят, откъде идват проблемите, къде е първоизточникът, за да може да се поправи. Във философията на тази методология дори лидерите трябва да са готови да открият своите собствени грешки и да се справят с тях, използвайки принципите на "Кайзен". Никой не бива да бъде наказван за грешките в "Кайзен" средата, те се разглеждат като възможности за учене и развитие.

Ето кои са и основните пет принципа в Кайзен:
  • Познавай клиента: Разберете какво иска вашият клиент и как можете да подобрите негово преживяване на база на това, което той цени
  • Премахване на загубите: Всеки в компанията трябва да бъде фокусиран върху намаляване и елиминиране на излишното
  • Отидете в Гемба: Гемба е японски термин, който означава "конкретно място". Следвайте движението и развитието, за да откриете къде се създава стойност и отидете там да приложите принципите "Кайзен".
  • Предоставете възможности на хората: Организирайте екипите с ясни насоки и цели. Също така обаче гарантирайте, че те имат правилните инструменти и системите, които ще са им нужни, за да бъдат успешни.
  • Бъдете прозрачни: Използвайте данните, за да покажете подобренията, които променят организацията, така че те да бъдат "осезаеми и видими".
Тъй като "Кайзен" има за цел да бъде използван цялостно в организацията, дори да е насочен към разработката на софтуер или ИТ процесите, специалистите препоръчват все пак да се премине през цялостна сертификация. Организациите, които предлагат подобни курсове, осигуряват и ценни ресурси за тези, които искат да използват методологията в ИТ.

X