Изкуствен Интелект

47 компании работят в областта на AI у нас

CIO Media

Майя Бойчева-Манолчева
-
До 2021 година ще има поне десет международно признати български AI компании с общ персонал от над 500 служители и годишен оборот, възлизащ на над 50 млн. евро, показва проучването на "Вангавис" ЕООД и SeeNews "Екосистемата на изкуствения интелект в България". Прогнозите се основават на данни за периода 2015-2018 и не включват офисите на големите компании у нас, работещи в областта на AI, като SAP, VMWare, Progress и др. За изследвания период анализаторите са идентифицирали 47 фирми, които разработват или използват изкуствен интелект, 32 от които са стартъпи или скейлъпи. Столицата се очертава като основен хъб за развитието на сектора и повечето компании позиционират централните си офиси в нея, но разработчици на решения в областта на изкуствения интелект има още в Бургас, Пловдив и Петрич.

Според Атанас Киряков, главен изпълнителен директор на "Онтотекст", една от компаниите, участващи в анализа, три са факторите, които стимулират развитието на изкуствения интелект у нас. На първо място стои развитието на софтуерната индустрия, която се е увеличила над пет пъти от 2007 година както по отношение на приходи, така и по отношение на човешки капитал. Плюс е и навлизането на големите развойни центрове, които създават експерти с опит в мащабни и сложни ИТ проекти, за разлика от другите държави, където софтуерната индустрия се доминира от евтините аутсорсинг услуги. Вторият важен фактор е наличието на инкубатори, които финансират компании и в начален стадий на развитие. На трето място са развитието на науката за данните и нарастването на общността в България, включително мноогобразните събития, които се организират по темата.

Пазар на труда

Специалистите в областта на изкуствения интелект в България са 500 души, което представлява около 3% от целия пазар на програмисти, сочат данните на анализа на база на информацията, предоставена от автоматичната платформа за наемане на ИТ персонал Sloth.Works. В самата платформа са регистрирани 3000 разработчици, от които около 11% работят в сферата на AI. 80% от тях са старши експерти, ИТ архитекти или мениджъри.

Нараства интересът и на университетите и образователните институции към развитието на този сектор и AI компаниите, въпреки че разчитат на вътрешнофирмено обучение, все по-активно търсят сътрудничество с тях. Според данни на Data Science Society от 7600 дипломирани ИКТ специалисти в България през 2017 година между 200 и 250 души ще си присъединяват към AI общността на годишна база. Постоянно нарастват и заплатите в сектора, като в периода 2014-2017 годишният им ръст е 24%.

Търговия, финанси и медии

Анализът показва, че повечето AI компании в България (над 30 от изследваните) са насочени към секторите търговия, финанси и медии. След тях се нареждат телекомуникациите, публичните услуги и здравеопазването, като според експертите именно здравеопазването е индустрията, в която изкуственият интелект все повече ще намира широко приложение.

Като цяло компаниите у нас са позитивно настроени към използването и приложението на изкуствен интелект, но предпочитат да видят примери на вече внедрени решения, преди да пристъпят към имплементация. Сред компаниите, които най-много ще спечелят от AI, са доставчиците на аутсорсинг на бизнес процеси (BPO), включително аутсорсинг на финансови и счетоводни услуги и човешки ресурси, и др.

Предизвикателства

Слабият достъп до публични големи данни е едно от предизвикателствата пред изкуствения интелект в България и другите държави от ЕС, когато става дума за обучение на хора и системи. Според участниците в проучването големите компании се страхуват да аутсорсват разработката на изкуствен интелект, защото смятат, че някой ще открадне идеята им.


В каре:
Разходите за AI в Европа ще се утроят до 2023 година

Европейските разходи за изкуствен интелект се очаква да достигнат 7 милиарда долара през 2019 година и да се утроят през следващите три години, като достигнат съставен годишен ръст от 32%. През 2023 те ще надхвърлят 21 милиарда долара, показват данните от IDC Worldwide Semiannual Artificial Intelligence Spending Guide. Секторите, които ще имат най-големи разходи в областта, са банковият, производството и продажбите на дребно. Здравеопазването също има интерес към AI, като тук фокусът ще е върху увеличаване на AI инвестициите в системи за диагноза и лечение.

Според проучването над половината от разходите в областта на изкуствения интелект ще бъдат генерирани от Великобритания, Германия и Франция, които имат стартъп хъбове с фокус върху AI съответно в Лондон, Берлин и Париж. Трите държави ще държат голяма част от бъдещите инвестиции във финтех, технологиите за здравеопазване и маркетинг и реклама.

Дори в страните от Централна и Източна Европа, в които разходите за изкуствен интелект са едва 6.5% през 2018 година, организациите разчитат на AI в процеса на своята дигитална трансформация. Секторите с най-големи инвестиции в областта са банковият и производственият. Във финансовия сектор изкуственият интелект се използва за автоматизация на услугите за клиентите, защита от измами и оптимизация на процесите. Подобряването на производството, контролът на качеството и предварителната поддръжка пък са основните двигатели на разходите за изкуствен интелект в Централна и Източна Европа.

"Въпреки че някои индустрии имат по-големи разходи за изкуствен интелект от други, в Централна и Източна Европа по всички вертикали ще наблюдаваме двуцифрен ръст", коментира Любомир Димитров, старши анализаор в IDC. "За повечето от организациите в региона изкуственият интелект ще бъде ключова част от ИТ инфраструктурата, с която гарантират високо ниво на иновативност и автоматизация на бизнес моделите.


X