Изкуствен Интелект

Как да внедрим AI, без да наемаме нови служители?

Мария Динкова

Доста често, когато компаниите решат да внедряват изкуствен интелект в своята организация, възниква въпросът – необходимо ли е да наемем нови специалисти или можем да се справим и с настоящия екип? Доста логично е да се заключи, че за тази цел са необходими специфични умения, които притежават само висококвалифицираните – а често и скъпи – специалисти по данните. Това обаче не е съвсем вярно.

Всеки трябва да работи с AI
Безспорно специалистите по данните създават най-точните модели за прогностични анализи, но става все по-очевидно, че бизнес потребителите скоро ще ги задминат в това отношение, пише IT Brief.

Организациите трябва да гарантират, че изкуственият интелект се превръща в неразделна част от всеки бизнес процес. Постигането на тази цел означава обаче, че служителите в цялата компания трябва да използват AI. Технологията не трябва да остане ограничена само до ИТ експертите.

Първият аргумент, който често се използва в подкрепа на наемането на нови служители, е, че повечето бизнес потребители нямат времето или ресурсите да развият традиционните умения на специалистите по данни като кодиране, знание на алгоритми и експертиза в областта.

Това предизвикателство лесно може да се разреши като се въведе машинно обучение, чрез което да се преодолее липсата на умения.

Автоматизирано машинно обучение
Автоматизираното машинно обучение е идеалният инструмент за изграждане на умения, свързани с технологиите и изкуствения интелект в компаниите. От Gartner смятат, че автоматизирането на задачите, не само ще помага на специалистите в областта на данните да повишат своята продуктивност, но и ще позволи на бизнес потребителите с аналитично мислене да преодолеят липсата на опит и умения.

Според Gartner този подход е най-добрият начин за справяне със ситуацията, a от изследователската компания определят тази тенденция като разширен анализ (augmented analytics). Всъщност автоматизацията е еволюционната стъпка, през която всички технологии преминават.

Все повече компании избират да започнат да обучават машини, които да изпълняват задачите на експертите по данни. В това число попадат Microsoft и Google. Към тази стъпка разбира се по-лесно преминават организациите, които вече използват усилено данните и имат екипи, които работят с аналитични инструменти.

Очаква се от тази промяна към автоматизиран подход да спечелят всички. Но в най-голяма степен това ще се отрази на служителите, които имат задълбочени познания в продажбите, маркетинга, финансите и човешките ресурси, но обикновено им липсват уменията на специалистите по данни.

Обучение на служителите
Машинното обучение няма да отговори на всяка една нужда на организацията – за развитие в кариерата е необходимо обучение. Именно и затова трябва да се отдели внимание на кадрите във фирмата.

Все пак служителите в компанията ще трябва да се научат как да създават модели за прогностични анализи. Те също така ще трябва да се науча точно да определят AI проектите, да разбират кои данни да използва, да избягват субективността, да тълкуват резултатите и да комуникират ефективно.

Насърчавайте всеки да открива AI възможности
Важна част от интегрирането на изкуствен интелект в една организация е насърчаването на всички служителите да търсят предизвикателства в бизнеса, които могат да бъдат разрешени с AI.

По този начин всеки служител ще разбере, че има съществена роля, независимо от позицията, която заема. Подобен подход ще помогне да се разрешат и стари проблеми, с които до момента е нямало средства да се справи организацията.

В крайна сметка с този метод доста вероятно е служителите в една компания по-лесно да приемат промяната и да осъзнаят, че технологията ще подобри тяхната ефективност, а няма да ги замени.

X