Изкуствен Интелект

Коботите не са заплаха, а възможност

Мария Динкова

Когато става дума за роботи, едно от основните притеснения на хората е, че те ще загубят своята работа. Това е и най-често задаваният въпрос от журналистите към Universal Robots – създателите на на първите колаборативни роботи.

Според експертите обаче няма повод за тревоги, тъй като роботите и колаборативните роботи всъщност не са заплаха, а възможност. Те ще помогнат на хората да работят по-пълноценно, каквато е задачата и на всички останали нови инструменти. Правилно приложените новите технологии създават в крайна сметка повече стойност: роботът доставя по-бързо стоки на пазара, увеличава неговия мащаб и растеж, а не води до безработицата и бедността.

По данни на Business Wire, този сегмент от индустриалната роботика се очаква да регистрира комбиниран годишен темп на растеж от 60,04% през следващите пет години, като от 110 млн. долара през 2015 достигне 3,3 млрд. до 2022.

Колаборативните роботи стават все по-достъпни в ценови план, все по-гъвкави и адаптивни, все по-лесно и интуитивно програмируеми. Това ги прави предпочитано решение за автоматизация на производството в малки и средни предприятия по цял свят, които се очаква да бъдат основният клиент на тази технология през следващите години, прогнозират пазарните анализатори.

Правилният въпрос, който в случая трябва да се зададе, е как могат роботите да улеснят и спестят част от човешкия труд; как хората могат да станат по-продуктивни, ефективни и гъвкави?

Много добър пример как новите технологии като автоматизацията, изкуствения интелект и т.н. могат да подобрят работата на хората и да надградят техните професионални знания е Дания. Държавата има много добра основа, за да се превърне в пионер в интелигентната автоматизация. Работната ръка се характеризира с висока образованост, гъвкавост и отговорност. Плоските социални структури в датската трудова култура означават, че всеки носи отговорност. От това следва, че инвестирането в автоматизация трябва да върви ръка за ръка със солидна отговорност към уменията на роботите на всички нива.

В тази връзка трябва да се отбележи, че първият индустриален колаборативен робот е внедрен в производството на датски доставчик на технически пластмаси и каучук за индустриални приложения през 2008 г. Днес, само осем години по-късно, пазарът на такива роботи показателно нараства.

Индустрията не може да си позволи машини за милиони долари да стоят неупотребявани. Роботите могат да помогнат на машините да продължат ежедневните си задачи и когато хората не работят. По-дългата продължителност на работата прави производството по-печелившо, както за малките, така и за средните предприятия. Организациите трябва да се стремят да произвеждат по-интелигентно и гладко, както и да инвестират в допълнителни ресурси и развитие. Въпреки наличието на квалифицираната работна ръка, се очаква недостиг с близо 30 000 квалифицирани работници в датската индустрия за желязо и стомана през 2025 година. Тук намесата на коботи би могла да бъде използвана, за да се избегне тази сериозна липса.

Също така трябва да се постави и въпросът кои механизми трябва да бъдат налични, за да може генерираната чрез автоматизация стойност да е в полза на възможно най-много хора. Разпределението на стойността и същността на бизнеса и пазара на труда в близкото бъдеще е важен политически проблем, който трябва да дискутираме не само на регионално, но и на глобално ниво. Днешният дебат за данъчното облагане на роботите е изцяло погрешно изчислен. Това би забавило автоматизацията и би възпрепятствало в голяма степен технологичния напредък. Също така е предпоставка за дисбаланс в конкуренцията между държавите с и без данъчно облагане на роботите.

Вместо това, трябва да се помисли как да се насърчава и подпомага иновативността и креативността. Трябва да се дискутират възможностите за набиране на повече изобретатели, разработчици и потребители на нови технологии, за да може с помощта на роботите да се запази конкурентноспособността.

Тежката индустрия не е единствената сфера, в която колаборативните роботи могат да бъдат полезни на хората. Интересен пример е процесът на приготвяне на пица. Използвайки индустриалните колаборативни роботи UR10 и UR5 на Universal Robots, кръстени PAZZI, могат да приготвят до 10 пици едновременно по близо 5 милиона рецепти, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Това дава на клиентите оптимален поглед върху целия процес по подготовката на пиците и минимално време за обслужване, които за пръв път се предлагат в ресторантьорството. Така една пица ще може да бъде приготвяна за рекордно краткото време от 30 секунди.

X