Дигитализация

ИКТ помагат на човечеството да се адаптира към климатичните промени

Иван Гайдаров

Трябва да говорим за технологиите не като за инструмент за борба с глобалното затопляне, а като за възможност да се адаптираме към тях

Отричани от едни и сочени като основен глобален проблем пред човечеството от други, климатичните промени в крайна сметка се превърнаха в център на обществения дебат в световен мащаб. Причините са много, но основната от тях - емисиите на парникови газове и въглероден двуокис - вече е обект на редица политики и стандарти, разработени както от национални правителства, така и от международни организации. А резултатите от бездействието и безотговорното отношение към заобикалящия ни свят са повече от видими - през 2016 г. например светът е претърпял 772 геофизични (т.е. метеорологични, хидрологични и климатологични) природни бедствия, което е тройно повече от тези през 1980 г.

В същото време технологичната индустрия и икономиката на иновациите като цяло е една от най-бързо развиващата се сфери, която прониква във всяка индустрия, а с това увеличава обема си и нужната за функционирането ѝ физическа инфраструктура. Това неминуемо увеличава и нейния въглероден отпечатък, а с нарастващото значение на свързаността и комуникациите всичко сочи, че тази тенденция ще се засилва. Едновременно с това обаче тя е способна да даде в ръцете на човечеството инструменти, чрез които да се адаптира успешно към променящата се среда.

International Telecommunication Union (ITU), специализирана агенция на ООН, отговаряща за телекомуникационните технологии, публикува набор от насоки, озаглавен Turning digital technology innovation into climate action. Неговата цел е да трасира пътя на телекомуникационната индустрия към постигане на устойчив модел на функциониране, като едновременно с това посочва и примери за участието на ИКТ в борбата с природните бедствия.

ИКТ секторът в помощ на човечеството

"Повишаването на средните температури ще има силно въздействие върху естествените и човешките системи, което ще доведе до повече засушаване, горски пожари, екстремни валежи, наводнения и силни бури. Сред много от очакваните последици са хранителен недостиг, разпространението на инфекциозни заболявания и нарастващ брой климатични бежанци по света. В този контекст стратегиите и инструментите за адаптиране и налагане на корекции в човешките и природните системи стават също толкова важни, колкото и смекчаването на последствията от бедствията. ИКТ секторът може да помогне в опитите за адаптация към влиянието на климатичните промени. Дигиталните иновации могат да предложат нови възможности за споделяне на знания и обмен на информация", категорични са от ITU и дават няколко примерни сфери на взаимодействие.

Тежките топлинни вълни и засушаването, примесени с периоди на интензивни дъждове, принуждават жителите на много региони да се адаптират към постоянно променящата се околна среда, което води до редица проблеми. "ИКТ технологиите вече играят важна роля в предотвратяването на бедствия, смекчаването, реакцията и възстановяването след тях. Навременната, точна и ефективна информация е мощен инструмент за правителствените агенции и други хуманитарни организации при участие в спасителни операции. Тя помага за взимане на информирани и навременни решения. Наличието на ефективни ИКТ мрежи и инфраструктура е изключително важно за разпространението на информацията за очакваната метеорологична обстановка и евентуални бедствия например. Именно чрез тях могат да бъдат предоставяни ранни предупреждения и сигнали на рискови общности", обясняват от агенцията.

Друга посока, в която технологиите могат да подпомогнат адаптацията на човечеството, е повишаването на продоволствената сигурност и подкрепата на селскостопанския сектор. Климатичните промени променят редица доскоро валидни парадигми в селското стопанство. "Човешкото поведение и екстремните природни условия водят до промени в средата, които изискват нови решения и по-добра информираност от страна на фермерите. ИКТ играят важна роля за това, особено мобилните приложения и мобилните услуги, включително SMS. Най-популярните стратегии за адаптиране, базирани на технологии, както и климатичните информационни услуги са
базирани на традиционните мобилни технологии, тъй като те често се използват за доставяне на информация до групи от населението, които не използват смартфони или нямат достъп до интернет", се казва още в насоките на ITU.

Телекомуникационната инфраструктура е особено важна и при хуманитарни акции, свързани с климатични катаклизми. Това важи с особена сила за заселените крайбрежни райони по целия свят, които са на първа линия по отношение на заплахи като бури, циклони, тайфуни и т.н. "Последствията от изменението на климата увеличи броя на мигрантите и бежанците, които са принудени да бягат от своите домове, за да оцелеят в тежки климатични условия. ИКТ помагат на тези силно уязвими групи да общуват помежду си, да бъдат информирани за текущата ситуация, да поддържат връзка със семейство и приятели и да получават достъп до основни услуги. ИКТ също така помагат на хуманитарните организации и правителствата да събират критична информация, да подобряват вътрешните си услуги и да помагат по-добре на нуждаещите се", подчертават авторите на доклада Turning digital technology innovation into climate action.

Препоръки

Изследователска група 5 на ITU - "Околна среда, изменение на климата и кръгова икономика" - работи усилено върху стандартизация на устойчивото използване и внедряване на ИКТ и вече публикува първите си препоръки, оценяващи въздействието върху околната среда на различните приложения на технологиите. Те обхващат специфични функции, продукти и услуги, включително оборудване, ИКТ съоръжения, инсталационни дейности и мрежи. Документът, наречен ITU-T
Recommendations, включва редица основни изисквания, между които оценка на енергийната ефективност на инфраструктурата в центровете за данни и телекомуникационните центрове, която цели намаляване на екологичния отпечатък; ясни показатели за енергийна ефективност и методи за измерване на телекомуникационното оборудване в това отношение, както и такива за мониторинг на охлаждащото оборудване; оценка на енергийната ефективност на мобилната мрежа.

"Тъй като промените стават все по-видими, научните изследвания сочат, че е време да говорим за климатична криза, а не просто за изменения на климата. Също така е време да започнем да говорим по-малко за технологиите като инструмент за предотвратяване на глобалното затопляне и повече за това как технологиите могат да ни помогнат да живеем с тях. Климатичните промени са най-определящото предизвикателство на този век и ако не се работи активно и в точния момент, след време въздействието им ще бъде необратимо, което ще направи планетата ни необитаема, и то в обозримо бъдеще", обобщават в заключение от ITU.

X