Дигитализация

Кой ще напредне в дигиталната трансформация през 2020

Мария Динкова

Тази година определено ще бъде запомнена като период на трудности, промени и несигурност. Казват обаче, че най-иновативните и добри идеи се раждат в моменти на сериозни предизвикателства, защото такава е човешката природа. Когато сме застанали на ръба, мислим най-бързо, рискуваме най-много и скачаме най-високо. Това се отнася в пълна степен и за развитието на бизнеса и напредъка на компаниите от различни индустрии. В тази връзка настоящата година представлява огромно възможност за сектори, които до този момент поради някаква причина са изостанали в процеса на дигиталната трансформация да наваксат и да впечатлят с постижения и нововъведения.

Едва ли някой ще се изненада, че водещите по отношение на дигиталната трансформация компании идват от сфери като информационните технологии, телекомуникациите, финансите и производството. Макар настоящата ситуация да принуди много организации да затегнат своите бюджети, инициативите за дигитализация в тези индустрии със сигурност ще продължат с пълна сила, когато обстановката се нормализира. Именно във фирмите от тези сектори можем да видим интересни примери за интегриране на различни системи за управление на бизнес процесите, внедряване на изкуствен интелект и решения за роботизация, въвеждане на Интернет на нещата, използване на VR и AR технологиите, както и все по-голямо навлизане на облачни изчисления, мобилни решения и т.н.

Според данните от 2019 секторът на банковите и финансовите услуги обхваща най-голям дял от цялостния пазар за дигитална трансформация, показва доклад на Мeticulous Research. Неслучайно статистиката разкрива такива резултати - обикновено мобилните плащания и възможността за лицево разпознаване са само върхът на айсберга. Почти всяка съвременна финансова институция използва изкуствен интелект както при обслужването на клиентите, така и за откриване и предотвратяване на измами. В същото време възходът на финтех компаниите е доказателство, че технологиите определено са завладели тази индустрия.

Преломна година за образованието
Според проф. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи в УНСС, настоящата година ще се окаже преломна по отношение на инициативите за дигитална трансформация. Той е категоричен, че особено сега организациите имат нужда от повече онлайн достъп, а това може да се гарантира чрез използването на модерните технологични решения. "Затова трябва да трансформираме нашия живот по дигитален начин", отбелязва експертът.

В тази връзка за редица индустрии извънредните обстоятелства се превръщат в сериозна мотивация и стимул да тръгнат в посоката на дигиталната трансформация и да постигат значителен напредък в нея. Именно такъв е случаят с образованието, което беше изправено пред предизвикателството за броени дни да премине към дистанционна форма на обучение. Проф. Кисимов изтъква обаче, че онлайн преподаването не означава просто да се застане пред камера и да се говори на микрофон. Процесът по трансформиране е далече по-всеобхватен и това е само началният етап.

"Не бяхме готови за пълно и цялостно онлайн обучение. Ние направихме първите крачки и за нашия университет те са успешни. За мен не трябва да има връщане към нормалното, трябва да видим как да доразширим започнатото и да определим по-добре как да го ползваме", уточнява експертът. Той допълва, че личният контакт между студентите и преподавателите трудно може да бъде заменен, но дигиталната форма на преподаване със сигурност в бъдеще ще заема важна част от цялостното обучение.

Електронното управление
Друг сектор, в който има значителна нужда от въвеждането на иновативни решения за дигитална трансформация, е държавата администрация, споделя проф. Кисимов. По думите му трябва да се елиминира напълно необходимостта от посещаването на офиси и чакането на гишета за услуги, които без проблем могат да се случват онлайн за много по-кратко време.

През последните месеци у нас бяха въведени редица нови държавни електронни услуги, за да се ограничи разпространението на коронавируса. Този външен фактор позволи на редица организации в държавната администрация да фокусират своето внимание върху същността и възможностите на дигиталната трансформация. Въпреки постигнатия напредък обаче полето за нововъведения в сферата остава широко.

Експертите съветват, че за дългосрочни резултати и запазване на тенденцията в държавната администрация трябва да се акцентира върху създаването на устойчивост, както и да се изгражда и поддържа политика в подкрепа на технологиите. Именно един такъв подход ще представлява гаранция, че не само се внедряват конкретни решения, но също така че подобни инициативи за дигитализация се превръщат в неизменна част от развитието на държавната администрация в дългосрочен план.

Дигитална търговия
На последно място, макар не и по важност, трябва да се спомене сферата на търговията на дребно. С ограничаването на физическите контакти много малки бизнеси бяха изправени пред сериозни предизвикателства. Същевременно увеличаващата се конкуренция на онлайн търговците ги принуди да потърсят нови възможности, развивайки свои дигитални платформи. На фона на настоящата ситуация обаче трансформирането на процесите, макар и належащо, рядко е особено лесно за изпълнение решение.

В епохата на COVID-19 дигиталната трансформация според експертите трябва да бъде добре премислено и планирано начинание. Финансовите разходи за подобни инициативи определено не са за подценяване, затова е най-добре да се започне с по-ограничени проекти в конкретни отдели например. Организациите трябва да приоритизират дигитализацията на своите процеси, като от най-голямо значение е да се направят първите крачки, без значение колко големи или малки са те.

В някои случаи компаниите бързо ще получат възвращаемост на своите инвестиции, в други случаи обаче няма да е така. Макар че понякога може да се окаже доста скъпо да се внедрят най-добрите възможни решения, търговците трябва все пак да си изберат начална точка и просто да започнат процеса на трансформация, за да останат в крак с новото време.

Пътят напред
Разбира се, това са само част от секторите, които имат силна мотивация да ускорят своите процеси по дигитализация. Очаква се като цяло в бъдещите месеци компаниите все повече да насочват своето внимание върху интегрирането на технологии като изкуствен интелект и подобряването на информационната сигурност, споделя проф. Кисимов. По думите му обаче два са ключовите фактори за реализирането на всяка подобна инициатива, независимо в каква сфера работи организацията. За да се гарантира успешното завършване на този тип проекти, фирмите трябва да разполагат както с човешки капитал, така и с финансови ресурси.

"Например ние в УНСС искаме да постигнем качество като в Масачузетския технологичен институт (MIT), но трябва да си дадем сметка с какви средства и човешки ресурс разполагат те. Ако искаме качество като в MIT, трябва да сме готови да направим такава инвестиция", обяснява проф. Кисимов. Въпреки това той посочва, че съвременните технологии позволяват с повече гъвкавост да се намират и по-икономични решения: "В иновациите винаги трябва да се разглеждат различни възможности и да се търсят по-евтиният вариант и по-добър от практическа гледна точка. При всички случаи трябва да има финансов ресурс, за да се прави дигитална трансформация."

Пандемията всъщност се превърна в един своеобразен лакмус за дигитализация. Онези компании, които имаха изградени системи и платформи, бързо успяха да се адаптират към новите условия. Останалите организации трябва да се опитат да догонят своите конкуренти, защото в противен случай рискуват да загубят своето място на пазара. Но усилията за дигитална трансформация никога не са напразни - тя е един безкраен процес, задвижван от непрекъснати технологични иновации, който никога не е твърде късно да бъде стартиран.

X