Дигитализация

Технологични прогнози за 2020

Мария Динкова

Компаниите вече правят своите планове за следващата година и в тази връзка си струва да се разгледа "голямата картина" и тенденциите, които ще оформят бизнес средата през идните месеци.

Някои от тях ще са ни познати от 2019, докато други ще бъдат напълно нови, но ще трябва да бъдат взети под внимание при управленските решения.

Ето кои са петте основни тенденции, които трябва да следим през 2020:

Мащабно навлизане на RPA
Роботизираната автоматизация на процеси (RPA) привличаше все повече вниманието на компаниите през 2019 и през следващата година се очаква да се превърне в масова технология. Вероятно организациите в частния сектор ще са първите, докато държавните институции по-бавно ще осъзнаят нейния потенциал и ще започнат да планират прилагането й.

Също така разпространението на технологията ще се увеличи и заради доставчици като Microsoft, които инвестират и активно популяризират бизнес ползите от RPA. Сред тях са автоматизиране на ръчните задачи и намаляване на оперативните разходи. В допълнение подобни решения освобождават служителите от обикновените дейности и им позволяват да се фокусират върху тези, които носят добавена стойност.

Все повече организациите ще осъзнават, че внедряването на RPA не изисква съществуващите приложения да бъдат премахнати и заменени. Вместо това нови опции могат да бъдат интегрирани с наследения софтуер и системи, което прави много по-лесно да се обосноват необходимите инвестиции.

Нови сериозни пробиви в сигурността
Въпреки всички сериозни пробиви в сигурността, които се случиха по света, хората все още не приемат въпроса с вниманието, с което трябва. За съжаление това едва ли ще се промени през 2020 и се очакват нови киберинциденти и през тази година.

Дори на ниво борд на директорите има липса на разбиране и инвестиции, което означава, че рискът от следващи пробиви остава висок. Освен това не съществуват законови изисквания за това организациите да предприемат по-сериозни мерки в сферата.

Друг фактор, който ще допринесе за новите атаки, е увеличаващият се брой устройства, свързани към корпоративните мрежи. С други думи повечето входящи точки дават повече опции за киберпрестъпниците.

Донякъде обаче е иронично, че ще са необходими повече широкомащабни пробиви, преди компаниите да започнат да отделят повече внимание върху сигурността.


Технологични прогнози за 2020


Липса на кадри
Проблемът с недостига на кадри често се обсъжда, но ИТ секторът трябва да положи още усилия, за да се справи с това предизвикателство. Компаниите са склонни повече да наемат служители от конкурентни организации вместо да инвестират в обученията, необходими за набавянето на свежи таланти.

Вследствие на това липсата на достатъчно кадри ще продължи да се увеличава през 2020, предвиждат експертите. Често става дума за недостиг на специалисти по сигурността, но проблемът е доста по-фундаментален.

Когато организациите преместват все по-голяма част от своята инфраструктура в облачните платформи, уменията за управлението на новите решения не достигат. Именно и затова трябва да се инвестира повече в развиването на способностите, необходими за новото време.

Сливанията и придобиванията ще продължат
Тенденцията по-големите технологични фирми да купуват по-малки беше особено очевидна през 2019 и темпото им ще се увеличи през 2020. За съжаление това ще доведе до намаляване на избора и конкуренцията.

Потребителите ще имат по-малко опции, които да обмислят, и е по-вероятно да се обърнат към по-голям технологичен доставчик, за да получат продуктите и услугите, от които имат нужда.

Гъвкавите стартъпи с вълнуващи нови идеи вероятно също ще продължат да бъдат поглъщани от по-големи играчи, а това ще доведе до още по-сериозна пазарна консолидация.

Бизнес приложенията ще еволюират
Традиционните бизнес софтуерни приложения не са се променили значително последните 50 години. В почти всички случаи идва запитване, приложението изпълнява функция, осигурява се отговор за потребителя и процесът се завършва.

През 2020 ще виждаме използването на все повече приложения с прогнозиране. Заради технологии като изкуствения интелект и сензорите приложенията ще могат по-добре да осигуряват поддръжка и услуги. Те ще се превърнат от реактивни бизнес процеси в проактивни бизнес приложения.

Например уведомленията ще бъдат активирани, когато дадена система разпознае, че индустриалното оборудване е вероятно да претърпи авария или е необходима превантивна поддръжка.

Други приложения ще могат да следят потребителското поведение и да забелязват онези клиенти, които има вероятност да се насочат към конкурент. Именно тогава може да бъде отправена примамлива оферта, която да го задържи.

Също така ще има и приложения, които да свързват поведението на купувачите с други фактори като прогнозата за време например. По този начин те ще помагат на търговците на дребно да гарантират, че имат правилната комбинация от продукти за всеки момент.

Според експертите през 2020 предиктивните и проактивните бизнес приложения ще станат много по-разпространени.

Предстоящата година се очертава да бъда изпълнена с бързи и непрекъсващи промени. Затова компаниите е добре да се съобразяват с всички тези тенденции и да се възползват от възможностите, които те предлагат.

X