Дигитализация

Компаниите тръгват към дигитализация, когато са в турбулентност

CIO Media

Марк Рабен е главен технологичен директор в SAP и отговаря за Централна и Източна Европа. Във фокуса на работата му е да подкрепя компании, университети и други организации в процеса на дигиталната трансформация. Експерт в областта на B2B иновациите в сферата на информационните технологии и гост-лектор на редица международни конференции. На 17 октомври 2019 г. Марк Рабен беше сред водещите лектори на конференцията SAP NOW 2019, провела се в София Тех Парк, по случай 20 години от стъпването на компанията на българския пазар.

Как компаниите се възползват от новите технологии?

Компаниите се възползват от технологиите основно в две посоки. Първият аспект е ефективността – нека вземем примера с отчитането на фактури, който дадох по време на SAP NOW 2019 (бел. ред. конференцията, състояла се на 17 октомври в София Тех Парк). В днешно време, при отчета на командировката ми, обработката на фактурите за направените разходи, например за хотел, може да не става с ръчно въвеждане на данните, както досега, а с помощта на софтуер. Този подход помага лично на мен да бъда по-бърз и по-ефективен. От друга страна, технологията има отражение върху работата на всички служители. Вследствие на това се стига до скалиране на процеси в цялата компанията и до повишаване на ефективността на корпоративно ниво. Вторият аспект, който трябва да имаме предвид, е влиянието на технологиите върху подхода за развитието на бизнеса – с цел разработване на нови бизнес модели, които генерират повече приходи. Тоест разглеждаме развитието на технологиите като фактор, който ще ни подготви за бъдещето, и като необходимо условие, за да запазим ключовата роля на компанията на пазара.

Кои са основните предизвикателствата пред бизнеса в дигиталната ера?

Направи ми впечатление това, което каза директорът "Информационни технологии" на ФК Байерн Мюнхен Михаел Фихтнер по време на конференцията: "Преди години големите компании винаги образно казано "изяждаха" малките, а днес по-бързите настигат и хващат по-бавните". Ефикасността не е единствената предпоставка за оцеляване в дигиталната ера. Трябва да си бърз и иновативен, да използваш нови подходи за правене на бизнес, защото в противен случай ще бъдеш изпреварен от по-малки компании, които са по-пъргави. В това съревнование всъщност се корени голямото притеснение на много мениджъри – те не знаят откъде може да дойде изненадата или с други думи – "не знаят какво не знаят". Ако разгледаме управлението на веригата на доставки в дадена област през призмата на дигитализацията, си даваме сметка, че благодарение на някои от технологиите е възможно да заличим един цял сегмент от веригата – една цяла компания, и въпреки това веригата ще продължи да функционира. От една страна тази стъпка ще направи системата по-евтина, но от друга страна – това означава край за бизнеса на съответната компания.

Като ключово предизвикателство бих изтъкнал и изграждането на балансирано продуктово портфолио в контекста на дигиталната трансформация. Компаниите трябва да контролират този процес, за да не се изложи целият бизнес на риск. Винаги анализирам продуктовото портфолио на компаниите като модел на три нива. На първото ниво са продуктите, които носят основните приходи на компанията, т.нар. cash cows (бел. ред. – от англ. "дойни крави", понятие от бизнес матрицата на "Бостън Кънсълтинг Груп"). Но вие не знаете колко дълго тези доходи ще останат устойчиви във времето. Ето защо ви трябва и още нещо – необходимо е да работите и на другите две нива.

Но нека погледнем първо към т. нар. външно ниво: трябват ви нови идеи, които да променят и да разтърсят вашия бизнес. Поставете се на мястото на конкурентите си и се замислете какво в даден момент би могло да заличи вашите cash cows. Основата именно за тези нови идеи, които генерирате, са технологии като машинно самообучение, блокчейн и Интернет на нещата.

И накрая – средното ниво, което се фокусира върху това как да превърнете идеите в концепции, осъществими в практиката, и как да разработите пилотни проекти.

Ако трябва да обобщя: основното предизвикателство е да имате балансирано продуктово портфолио – идеи, прототипи, които са в процес на развитие и са в т.нар. инкубационен период, и няколко продукта, които генерират оборота ви. Това за мен е една работеща "машина на иновациите". В идеалния случай някои от прототипите се оказват успешни и се превръщат в основни продукти, това са вашите нови cash cows. За сравнение – ако се концентрирате само върху една добра идея и тя в даден момент се провали, ще се окажете в безизходица.


Компаниите тръгват към дигитализация, когато са в турбулентност


Кои бизнеси са най-добре подготвени за дигиталната трансформация?

Ще ви дам отговор със следния пример от ежедневието си: често пътувам и в самолета за удобство избирам някое от по-широките места, близо до аварийните изходи. Винаги получавам от персонала на самолета инструкции как в случай на необходимост да отворя аварийния изход. Трябва да призная, че рядко се вслушвам в тях. И знаете ли в кой момент поглеждам към инструкциите за безопасност? Когато има голяма турбуленция. Това се отнася и за компаниите. Ако няма турбулентни ситуации, трудно нещо ще ви накара да предприемете действия. Ако анализираме бизнеса, да кажем в Холандия, и се насочим към търговията на дребно, ще установим, че през последните години развитието на "Амазон" напълно е трансформиралo средата – магазините изцяло променят концепцията и подхода си. Или ако трябва да се върна към аналогията със самолетното пътуване, попаднали са в турбулентност и трябва спешно да предприемат мерки. Същото важи и за банките: какво от "физическа" гледна точка са те? Мраморна зала с огромен компютър отзад. Банките нямат физически продукти и продуктова линия, те зависят от динамиката на информационните технологии. Тази динамика от няколко години налага цялостно "усещане за спешност", за припряност, за необходимост да се действа бързо и гъвкаво.

В други индустрии големите промени тепърва предстоят: в автомобилния сектор и пътната инфраструктура навлизат електроавтомобилите. А поради появата на споделените автомобили се нуждаем от съвсем нова концепция за инфраструктура и за управлението им. Този сектор е следващият, в който ще наблюдаваме турбуленции. Но компаниите трябва да гледат на тази динамика като на шанс – ако успеят да се справят, ще излязат на предна линия.

А какви са наблюденията ви за развитието в региона?

Когато съм тук в България, имам усещането, че спешността, за която говорих преди малко, е обзела хората, бизнес средата, компаниите. Опитвам се да си обясня тази тенденция, като сравнявам живота тук със средата, от която идвам аз: моите родители са били много бедни, преживяли са Втората световна война, в някои моменти са нямали нищо за ядене и затова най-важното нещо за тях беше на всяка цена да подсигурят прехраната на семейството и образованието на децата. Дали ще се справят с това, бе техният критерий за личен успех или неуспех, те също бяха обзети от тази "спешност". Родителите ми успяха да предадат опита и устрема си на своите деца. Аз обаче не съм живял като тях в толкова трудни времена и не съм развил това усещане за спешност, трудно ми е да го предам или да го обясня на деца си. Но тук, във вашия регион, предполагам във връзка с историческия контекст, много хора носят спомена за по-трудните времена, и поставят високи изисквания към самите себе си – например не просто да говорят английски, а да овладеят език като китайския. Те са настроени оптимистично и гледат напред. Това е чувството за "спешност", което мотивира хората да се развиват и да работят заедно.

Кои са технологиите, които според вас ще доминират бъдещето?

Зависи какво имате предвид под технологии. Ако се насочим към информационните технологии, тогава ключови ще бъдат Интернет на нещата, блокчейн, машинното самообучение и управлението на големи масиви от данни. Всъщност те съществуват от години, но сега вече е напълно възможно да бъдат имплементирани в практиката.

А ако вземем например биотехнологиите и производството – бих сложил акцент върху 3D принтирането и моделирането на комплексни обекти. Това става възможно и благодарение на иновативни материали като флуиди и полимери например.

По образование съм инженер, затова ще ви дам пример и от тази област. Да вземем проектирането на мостове. Благодарение на съвременните технологии в даден алгоритъм можем да зададем как искаме да изглежда крайният продукт. Можем да симулираме изграждането на милиони инженерни конструкции на мостови съоръжения и да проследим кои от тях отговарят на критериите ни. Също като в природата – в процеса на еволюцията се зараждат много видове, но оцеляват единици. Но във виртуалния свят тестовете не отнемат милиони години и са много по-ефикасни. Това са технологии, за които ние почти не говорим в ежедневието си, а всъщност те имат огромно влияние върху икономиката. И това не е бъдеще, а настояще.

Какъв съвет бихте дали на компаниите, които вече са или ще бъдат част от дигиталната трансформация?

Ключово за технологичната трансформация е генерирането на идеи и иновации. Но на първо място, иновациите трябва да започват отгоре. Ако нямате подкрепата на висшия мениджмънт, забравете за това.

Второ, трябва да имате предвид, че в ерата на дигитализацията теорията за "червените маймуни" важи в пълната си сила. Но нека ви я обясня накратко: винаги има служители, които се движат по периферията на организацията. Точно като в гората – разнообразието в нея се привнася от контакта с външни екосистеми, като например пустинята или океана. Служителите от периферията, т. нар. червени маймуни, имат възможност да работят с външни партньори, с клиенти, често да се потапят във външната среда, а от тази съвместна работа се генерират нови идеи. В един момент обаче, червените маймуни са склонни да направят голяма грешка: да представят идеите си директно в центъра на организацията. Но тези идеи все още не са достатъчно добре разработени и не са имали време да наберат достатъчно подкрепа, сблъскват се със скептицизъм и накрая се отхвърлят от мениджмънта. В бизнеса, когато представите нова идея, често чувате насреща: "Прекрасна идея! Представи ми икономическа обосновка." Но в такава ситуация вие все още нямате добра аргументация или какъвто и да е план. Този сценарий в днешно време е често срещан: убиваме идеи, а това е много неблагоприятно за компаниите. Затова моят съвет е да не бързате да поставяте идеите в центъра: дайте им време, нека минат през "инкубационния период", потърсете колеги, които да ги доразвият заедно с вас. И едва, когато идеята ви има конкретен образ и прототипът успешно преминава през тестовете, я представете пред т. нар. "мнозинство" в компанията. Под "мнозинство" имам предвид 70-80% от служителите в организацията. Намерете съмишленици сред тях. Чак след като идеята ви набере подкрепа, я предложете на висшия мениджмънт. Това е моят съвет към служителите в компаниите. А на мениджърите бих казал – давайте шанс на новите идеи и не убивайте "червените маймуни".

Статията е изготвена със съдействието на SAP

X