Дигитализация

Gartner: Топ 10 технологични тенденции за държавната администрация (Част 2)

Мария Динкова

Държавната администрация трябва да определи свои технологични приоритети, показва ново изследване на Gartner. Според него очакванията към ИТ лидерите в публичния сектор са по-високи, тъй като от тях се изисква да намират начини чрез иновации непрекъснато да подобряват бизнес резултатите. В тази връзка в проучването са представени 10-те технологични тенденции в публичния сектор за 2019-2020, с които държавната администрация трябва да се съобрази, за да отговори на нуждите на гражданите, пише IT Brief.

Ето кои са останалите 7 тенденции:

Гъвкавостта като приоритет
Създаването на електронно правителство не е еднократна инвестиция. ИТ мениджърите трябва да изградят среда, която да може бързо и лесно да се променя. За тази цел те трябва да използват принципи и практики за изграждане на по-гъвкави системи и решения, които да отговарят както на настоящите нужди, така и на бъдещите такива в бизнеса, технологичните архитектури и информацията.

Управление на дигиталните продукти
В проучването 2019 Gartner CIO Survey повече от две трети от ИТ мениджърите в публичния сектор отбелязват, че вече имат или планират да приложат управление на дигитални продукти. Често тази методология заменя каскадния подход при ръководенето на проекти (waterfall), при който рядко се забелязват успехи. Управлението на дигитални продукти включва разработване, доставяне, следене, премахване на продукти или оферти за бизнес потребителите и гражданите. Този начин на работа подтиква организациите да мислят различно и да постигат реални резултати по-бързо и устойчиво.

Всичко като услуга
Всичко като услуга (XaaS) покрива пълния набор от ИТ услуги в облака на абонаментна основа. По данни на проучването 2019 Gartner CIO Survey 39% от държавните организации планират да похарчат по-голяма част от новото или допълнителното финансиране за облачни услуги. XaaS моделът е алтернатива за модернизирането на наследената инфраструктура, той осигурява също така скалабилност и намалява времето за доставяне на е-услугите.

Споделени услуги 2.0
Много публични организации се опитват да увеличат ИТ ефективността чрез централизация или споделяне на услуги, макар и доста често с лоши резултати. Споделените услуги 2.0 изместват фокуса от спестяването на разходи към доставянето на високостойностни бизнес възможности като цялостна сигурност, управление на идентичностите, бизнес анализи.

Дигитално работно място
Дигиталното работно място помага за повишаване удовлетвореността на служителите, за тяхното задържане и ангажиране. В момента обаче държавните институции изостават в това отношение спрямо другите индустрии. За да се реализира това, са необходими обучения, технологии и автономност при работата върху инициативи за дигитална трансформация.

Анализи навсякъде
Консултантската компания определя като анализи навсякъде като цялостно използване на анализи на всички етапи от дейността и от доставянето на услуги. Държавните институции трябва да се пренасочат от използването на неактуални индикатори чрез контролни табла към автономни процеси, които помагат на хората да взимат по-добри решения в реално време.

Разширена интелигентност
От Gartner препоръчват ИТ мениджърите в публичния сектор да се пренасочат от изкуствения интелект към "разширения интелект" – т.е. тук се набляга върху сътрудничеството между хората и AI, които работят заедно, за да подобрят когнитивните резултати.

X