Дигитализация Дигитализация

Дигитализация

От какво се нуждае дигиталното работно място?

Подобно на всяко друго работно място и дигиталното трябва да отговаря на определени критерии, за да подпомага успешното изпълнение на служебните задължения. С развитието на технологии като облачните изчисления и интернет на нещата от ИТ отделите се о...

Дигитализация

А1 предоставя на бизнеса мощно портфолио от професионални решения за сигурност

Все по-голяма част от бизнеса на компании от различни сектори на икономиката се базира на ИТ системи, работещи в облака, както и на приложения за събиране, обработка, анализи и извличане на прозрения от тези данни. Пандемията засили нуждата от дигита...

Дигитализация

Кои ще са технологичните тенденции при разплащанията през 2021?

Ако досега дигиталната трансформация винаги се разглеждаше през призмата на дългосрочното планиране, то 2020 коренно промени този подход. Пандемията от COVID-19 даде силен тласък на цялостната цифровизация на бизнеса, принуждавайки компаниите да затв...

 

X