Cfo

Mastercad увеличава лимита за плащания без ПИН до 50 лв.

CIO Media

Притежателите на безконтактни карти Mastercard и Maestro ще могат да извършват плащания до 50 лв., без да въвеждат ПИН код. Обявеното през септември 2018 увеличение на лимита за верификация на картодържателите (т. нар. CVM лимит) влиза в сила у нас от 12 април.
"Това е стандартна стъпка в развитието на пазара към въвеждане на иновативни методи на плащане. През годините, безконтактните плащания се превърнаха в съществена част от ежедневието на потребителите, а също и на търговците и банките. Промяната, която въвеждаме, е допълнително доказателство за пазарната зрялост и стандартна еволюционна стъпка към въвеждане на иновативни и безопасни решения за плащане", коментира мениджърът за България на Mastercard Ваня Манова.
От компанията подчертават, че промяната отговаря на нуждите и очакванията на българските картодържатели. Безконтактните плащания у нас са се увеличили значително – с 151% през последната година, което е далеч над средното за Европа. Същевременно се очаква тази тенденция на постоянно покачване да продължи. Към август 2018, 48% от всички плащания в магазини в България са осъществени безконтактно, като вероятно този процент ще бъде още по-висок за цялата предходна година.
Бързото темпо на увеличение показва, че е въпрос на няколко години новото поколение карти да покрие напълно пазара. Средната стойност на една трансакция в страната възлиза на 58 лв., което е белег за зрелостта на българския пазар и прави новия лимит от 50 лв. по-добре адаптиран към актуалните финансови потребности на потребителите. Развитието на безконтактната технология прави възможно интегрирането й в телефони и часовници, превръщайки ги в дигитални портфейли. Методът на безконтактни плащания в България най-често се използва в търговските вериги, в бензиностанциите, ресторанти, кафенета и заведения за бързо хранене.
Увеличаването нa лимита за безконтактни трансакции ще позволи значително да се увеличи скоростта и удобството на голяма част от безконтактните плащания, което съответства на търсенето на високотехнологични решения от потребителите. Повишаването на лимита за верификация на безконтактни плащания е глобална тенденция. По-мащабното навлизане на безконтактните плащания е и пряко свързано с адаптирането на мобилните разплащания и популяризирането им в страната и чужбина. България застава сред държави като Франция, Австрия, Германия и Италия с най-висок лимит на стойността на безконтактна трансакция.
Увеличението на лимита за безконтактно плащане, което е голяма крачка в развитието на българския платежен пазар, се случва девет години след извършването на първата безконтактна транзакция с Mastercard в България. Въвеждането на промяната изцяло следва сроковете, които предварително бяха обявени от компанията, а именно, че до юли миналата година всички ПОС терминали на територията на страната трябваше да бъдат безконтактни.

X