Анализи

Новото "нормално" след коронавируса

Иван Гайдаров

Джеймс Кобиелус, InfoWorld

Само една обща инфраструктура на общественото здравеопазване от изкуствен интелект, облачни изчисления, стрийминг и Интернет на нещата може да поведе данните срещу пандемиите
Пандемиите удрят общностите по целия свят. Отговорът на всяка държава се появява от безбройните промени, които отделните хора правят в ежедневието си, за да се защитят, и заедно с това се опитват да поддържат подобие на нормалност. Масовите отговори често се появяват първи в подобни кризи, но те може да не са най-ефективният начин за забавянето на разпространението на заразата. От технологична гледна точка решенията неизменно включват различни смесици от дистанционна съвместна работа, безконтактни транзакции и замяна на ръчни процеси с автоматизирани, роботизирани и други процеси без човешко участие.

Когато се развихри зараза, масовите отговори могат да бъдат контрапродуктивни, ако всеки работи по различни цели. Липсата на централна координация може да обърка ситуацията за всеки, подклаждайки причинена от паника инфодемия, която социалните медии могат да раздухат и да удавят насоките от официалните представители на общественото здравеопазване и други надеждни източници. За да се осигури ефективно организиране на отговорите на общностите на една зараза, няма заместител на анализа на достоверни данни, който да стимулира ефективни отговори на всички нива на обществото.

По-нататък ние можем да очакваме организация, водена от данни и наложена от горе надолу, на готовност за пандемия и мерки за справяне сред обществени, частни и нестопански организации. Опитът на Китай в това отношение е поучителен. Въпреки че епидемията в Ухан започна преди по-малко от половин година, страната реагира бързо с национален подход за справяне с кризата. Китайските власти организират огромни ресурси за спасяване на животи, контрол върху разпространението на инфекцията и насочване на отделните хора за тестване, лечение и карантина.

За разлика от Китай Съединените щати и други държави, изглежда, реагират на извънредната ситуация по хаотичен начин от долу нагоре. Ключовите елементи в отговора на Китай са впечатляващи. Използвайки предимствата на сложни анализи на данни и други цифрови инструменти, страната отговори на COVID-19 чрез:

Самостоятелен здравен скрининг: Инструментите за самостоятелен здравен скрининг намалиха несъществените посещения в болници и натоварвания на медицинските специалисти в Китай, като същевременно намалиха рисковете за кръстосана инфекция. В цялата странаTencent, Alibaba и вертикални онлайн здравни платформи вече предлагат дистанционни медицински услуги за обществото. Хората се консултират с лекари онлайн, извършват самостоятелни оценки и решават дали да отидат в болница за допълнителни медицински прегледи, или да останат вкъщи.

Обхващане на населението: Цифровите платформи в Китай позволяват на доброволни екипи от местни жители да помагат в дезинфекцията и да доставят консумативи, подпомагани от цифрови инструменти за управление и комуникация с общностите. Гражданите получават здравенQR код, който им позволява да изпращат информация относно пътуване до региони, засегнати силно от епидемията. Това позволява събирането на данни за близки контакти със заразени хора и други относими въпроси и дава оценка по трицветна скала, която показва скорошната история на здравното състояние на човека, свързана с вируса.
Дистанционна медицина: Цифровите технологии позволиха на здравните специалисти в Китай да предложат своите услуги на голям брой заразени с COVID-19, отдалечени на големи разстояния. 5G мрежите в Китай позволиха на лекарите от много болници в Ухан да се свържат с колеги от Пекин, които да им предоставят консултация в реално време на базата на предаването на медицински изображения с ултрависока разделителна способност.

Организиране на вериги за доставки: Китай използва същите тези технологии заедно с Интернет на нещата, за да организира бързо цялото производство, логиститиката и веригата за доставки за здравеопазването. Това позволи на страната да координира хиляди местни фирми, за да изградят и оборудват болници за тестване и лечение на пациенти с COVID-19. Държавата успя бързо да увеличи производството на маски, защитно облекло и дезинфектанти.
Съпоставяне на местоположението: Китай внедри диференциран, съобразен с местоположението отговор за ограничаването на предаването на COVID-19. Бяха използвани анализ на големи данни и изкуствен интелект за определяне на вероятността на излагане на зараза на конкретен квартал или отделни лица. Бяха съпоставяни местоположенията на смартфоните с известните местонахождения на заразени хора или групи от хора. Тази информация беше използвана заедно с данни за пътувания за целево тестване за вируса, разпоредено от правителството, на хора с висок риск.
По подобен начин съседен Тайван създаде обширна програма от подпомагани от технологиите тактики за контролиране на разпространението на COVID-19 в страната. Извличайки от опита на тези източноазиатски държави, аз предлагам ново нормално за всяка страна; то включва следните основани на данни стълбове на отговора на разгарящата се пандемия от долу нагоре:

Противозаразни неврологични центрове: В новото "нормално" повечето държави ще създадат противозаразни неврологични центрове, които да координират обществения отговор на тези заплахи. Тези дейности ще обединяват информация от национални бази данни за здравето, емиграцията, митниците, телекомуникациите и пътуванията. Те ще прилагат усъвършенстван изкуствен интелект за идентифициране на случаи, генериране на известявания в реално време и координиране на медицински интервенции. Ще използват приложения за стрийминг в реално време за активно наблюдение и скрининг на всички входни точки в страната. Тези инструменти ще предоставят разузнавателните данни, необходими на властите да затварят границите, да потвърждават кои потенциални посетители са в добро здраве и да поставят под карантина или връщат хора и животни, които могат да разпространят зараза.

Организиране на карантини: Човешката раса по болезнен начин се учи от кризата с COVID-19 как да се справя с карантините, блокадите и затварянето на предприятия, които ще бъдат необходими при всички бъдещи пандемии. В бъдеще здравните власти ще използват инструменти за прогнозиране, подпомагани от изкуствен интелект, за да планират и организират бързо тези решения, които да забавят епидемиите, като запазят икономиката от срив и минимализират разпадите на общностите. Информационни обществени табла ще дават на всеки човек достоверна информация за това как да коригира ежедневните си дейности според условията, които в момента влияят върху неговото непосредствено обкръжение. Тези и други източници на разузнаване, подпомагани от изкуствен интелект, ще позволят на организациите да изчислят риска от това служителите им да работят в общи офиси или от вкъщи и да коригират ежедневно стратегиите си според факторите на риска от заразяване. Когато обмислят дали да върнат служителите в офиса, докато пандемията още не е отшумяла, организациите основават решенията си на анализи на данни, както и на проучвания на място, информирани от вградени по места биосензори.

Социално дистанциране: Преминавайки напред, ние вероятно ще видим правителства, които вземат решения, подпомагани от изкуствен интелект, за задържане на хората извън обсега на онези, които могат да разпространяват инфекция. Сензори за близост ще станат широко използвани след сегашната пандемия. Вградени в смартфони и носими интелигентни устройства, те ще подават на лични цифрови помощници разузнавателни данни в реално време за обкръжението, когато то е пренаселено. Компютърни визуални приложения вече използват изкуствен интелект за автоматизиране на наблюдение на хора на обществени места, работни места, магазини и навсякъде другаде. Инструменти с изкуствен интелект в реално време ще казват на хората, ако те стоят твърде близо един до друг. Приложения за измерване на времето за чакане и ограничаване на струпванията ще станат стандартна функция за много обществени и частни съоръжения. И ще видим голям възход на приложения за машинно зрение, които могат да засекат и по желание да изпратят предупреждения "дръжте ги разделени", когато някой се премести твърде близо до друг.
Повсеместни биосензори: Епидемията от COVID-19 ускорява революцията на сензорите от Интернет на нещата и почти няма съмнение, че много от тях ще бъдат вградени в обществената инфраструктура навсякъде. Новото нормално вероятно ще разпространи биосензори за улавяне на вирусни патогени във въздуха, водата, почвата, повърхности и човешки и животински тъкани. В повечето случаи тези биосензори ще се носят на тялото, свързани социално за откриване на потенциално разпространение на инфекции от човек на човек и за наблюдение на прогреса на болестта сред големи групи от хора като болнични пациенти и живеещи в домове за възрастни хора. Обслужващи роботи, ръководени от изкуствен интелект, ще разпитват минувачите на обществени места, за да видят дали те показват признаци на вируса. За откриване на симптоми, преди дори хората да разберат, че са заразени, автоматизирано проучване на околната среда ще използва мултимодален изкуствен интелект за наблюдение на средата (съчетавайки лицево разпознаване със сканиране на температурата и слушане на звука от кашлицата на хората). Инфрачервено топлинно изобразяване ще позволява активно наблюдение и скрининг за заразени хора и преносители на зараза на граници, летища и навсякъде другаде във всяка държава. Ние очакваме правителствата да разпоредят вградени приложения за проследяване на контакти на всеки мобилен телефон.

Реализирането на тази идея в света след пандемията ще изисква всеобхватна инфраструктура на изкуствен интелект, облачни изчисления, стрийминг и Интернет на нещата. Управлявани като обща обществена здравна инфраструктура, тези способности ще позволят на човечеството да се обедини срещу ужасните болести, които заплашват всички нас.

Превод и редакция Мариана АпостоловаX