Анализи

ClubHouse събира на едно място наука и предприемачество

Иван Гайдаров

Мултифункционалното пространство е автономна част от Groworking на "София тех парк" и е дом на клубове от различни технологични сфери

Според обобщени от онлайн платформата allwork.space резултати от проучвания за броя на пространствата, предлагащи иновативни и гъвкави възможности за работа, проведени през 2019 г., в глобален мащаб съществуват над 35 000 споделени работни пространства, които обхващат 521 милиона квадратни фута. Глобалната пазарна стойност на този пазар се оценява на приблизително 26 милиарда долара, като се очаква до 2022 г. броят на подобни локации да нараства с годишен темп от 13%.

Тази статистика и завишените очаквания за развитието на концепцията в рамките на следващите няколко години показват, че ако някога на подобни места се гледаше като на нещо по-скоро екзотично, то с времето те се превръщат във все по-реална алтернатива на обичайните офисни пространства. Това важи с още по-голяма сила за креативните индустрии и стартъп сектора, които до голяма степен зависят от постоянната комуникация между специалисти в различни области.

"Социалните кръгове около организациите се увеличават значително, бизнес мрежите растат, което води до значителни ръстове по отношение на производителността. Работата в споделени пространства подобрява усещането за жизнен стандарт, а над една трета от респондентите в наше проучване потвърждават, че имат ръст и в приходите си", обобщават резултати от свое изследване за ползите от гъвкавите работни места от специализираното издание Deskmag.

Освен в чисто практически бизнес аспекти обаче споделените работни пространства осигуряват и комуникационна среда за богат обмен на идеи между различни научни области. Пример за подобно място в България е ClubHouse - многофункционална зала за формални и неформални събития към "София тех парк".

"ClubHouse е важно и функционално допълнение към първото споделено работно пространство на "София тех парк" - Groworking. То поставя силен акцент върху добавената стойност не само за дейностите в инкубатора, за компаниите в него, но и за целия научно-технологичен парк и, разбира се, за цялата предприемаческа екосистема. Това е естественото средище, където наука, бизнес и технологии ще общуват формално и неформално помежду си, преследвайки общата цел - да превръщат ентусиастите в експерти", обяснява Мариян Маринов, директор бизнес развитие в "София тех парк".

Различни, но заедно в ClubHouse
В основата на концепцията за ClubHouse заляга желанието на "София тех парк" да допринесе за създаването на различни общности, да подпомага обмена на идеи, постижения, резултати в научната и предприемаческата общност, които да активират процесите по комерсиализация на българската наука.

"Основната функция на тези пространства е възможността за общуване. Нашата цел е да създадем точната среда, в която да привлечем точните хора, които да се забавляват, докато общуват, да споделят опит и идеи, които да прераснат в концепции", разкрива Мариян Маринов. И добавя: "ClubHouse е част от нашата концепция за изграждане на научно-технологична и бизнес общност, а основната цел на проекта е да създадем комфортна среда за общуване и споделяне на опит. Но си зададохме въпроса дали това е достатъчно. Отговорът е не, не е, защото това е само една начална стъпка. Затова проектирахме мястото с оглед на по-голямата картина - да се създаде възможност всички идеи, извлечени от опитни професионалисти и експерти, да се превърнат в концепции и да преминат към инкубация. Това е процес, който да подпомогне и насърчи предприемачеството, което е изключително ценно, дори само като светоглед."

Относно една от основните мисии на "София тех парк" като цяло и ClubHouse & Groworking в частност - комерсиализацията на българската наука - Мариян Маринов коментира, че темата за научно-технологичния трансфер е много сериозна и значима и трябва да бъде основен приоритет както на научната общност, така и за бизнеса.

"Науката е ключът към индустрии и икономика с висока добавена стойност, а към момента дистанцията между наука и икономика в България е чувствителна. Виждаме редица примери по света как хората на науката са предприемчиви, смели и създават продукти, имат решения, които са част от нашето ежедневие. Нашата наука е наистина на високо ниво, но поради различни причини тя или е в полза на международни мултинационални компании, или е далеч от приложния си аспект. Процентът на български компании, които имат активна развойна дейност с прякото участие на научни звена и организации, е твърде нисък", обяснява предизвикателствата той.

Но за да се промени тази тенденция, са необходими не само много усилия на цели екипи, а и инфраструктура и среда, които да предоставят комфорт за иновации. "Съдейки по редицата партньорства, които "София тех парк" осъществява през последните години както с научни организации, лаборатории и учебни заведения, така и с бизнеса и корпоративния свят, считам, че вървим в правилната посока, и вярвам, че ще допринесем значително за комерсиализацията на българската наука", обяснява директорът бизнес развитие на "София тех парк" и акцентира, че научните екипи от 11-те лаборатории на институцията вече са разработили и продължават работа по съвместни проекти с различни компании.

От изкуствен интелект до Космос и дронове
Още при откриването му ClubHouse & Groworking вече разполага със 7 технологични клуба, в които "София тех парк" е съосновател - Space Club; "Дрон+ клуб"; клуб "Предприемачи в науката"; "Робо клуб"; клуб "Изкуствен интелект"; Клуб на анонимните новатори.

"Дрон+ клуб"
"Дрон+ клуб" е съвместна инициатива на "София тех парк", "Обединено дрон общество" и "Про дрон сис" ООД и си поставя като основна мисия създаването на благоприятна среда за обмен на информация между всички заинтересовани страни в областта на дроновете с цел насърчаване на партньорството между тях. Друга непосредствена задача пред клуба е повишаването на информираността у широката общественост относно възможностите и приложенията на тези технологии - както при тяхното разработване, така и при експлоатацията им.

"Ние сме отворени за членство за всички физически и юридически лица, имащи интерес към безпилотната авиация. Без значение дали са професионалисти или ентусиасти, които искат да повишат своята информираност и компетенции. Важното е да припознават идеята на клуба и да споделят основните клубни ценности, а именно споделеност, сплотеност, взаимопомощ и развитие", обясняват от "Дрон+ клуб".

Инициативите, по които работят към момента в клуба, включват приложенията на дроновете в областта на националната сигурност и индустриалната им употреба в земеделието, геодезията и минното дело. Развиването на по-големи възможности на дроновете чрез комбинирането им с невронни мрежи също е във фокуса на усилията на "Дрон+ клуб".

Като предстоящи предизвикателства в сферата от организацията посочват доразвиването на законовата регулация, което трябва да се случи до средата на тази година, "тъй като много представители на бизнеса и общността на разработчиците са заинтересовани как ще са формулирани новите разпоредби на национално ниво".

"Робо клуб"

Задачата, която си поставя Професионалната асоциация за роботика и автоматизация (PARA), е да спомогне за превръщането на България в гореща точка в сферата в следващите от 5 до 10 години, а включването ѝ в клуба по интереси към "София тех парк" оттам определят като "насочване на нашите усилия на локално ниво и подпомагане на популяризацията на българското участие в роботиката".

"Целта ни е "Робо клуб" да бъде проводник на добри примери и практики от света на роботиката, да привлича младежите към българския технологичен и производствен сектор. Клубът работи заедно със стартъпи, НПО сектор, научни центрове, академични институции, индустриални зони и утвърдени компании, а основните ни дейности са насочени към провеждане на обучения за ученици и студенти и създаване на аудио- и видеосъдържание, промотиращо успехите на България и анализиращо новите тенденции в сферата", обобщават от "Робо клуб". А относно ситуацията в индустрията обясняват: "Растящите сегменти в сферата на роботиката и автоматизацията ще бъдат роботите за дезинфекция и почистване, както и хирургическите и медицинските роботи. Българските компании бързо преструктурираха продуктовите си портфейли така, че да са активни в тези сфери."

Клуб "Изкуствен интелект"
Клуб "Изкуствен интелект" е резултат от успешно партньорство между "Клъстер изкуствен интелект България" и Groworking Space на "София тех парк". Целта на клуба е да стимулира, утвърждава и популяризира технологичния напредък в сектора, както и да привлича интереса на млади учени и студенти, които имат желание да се развиват и да се срещат с доказани експерти. "Фокусът на редовните месечни срещи е върху разработването и укрепването на системното мислене, решаването на проблеми, анализи, проектиране, изследвания, работа в екип и готовност за учене през целия живот в областите на изкуствения интелект", разказват от "Клъстер изкуствен интелект България", професионална неправителствена организация, ангажирана с изграждането на устойчива екосистема в сектора на изкуствения интелект, която стои в основата на клуба.

Клъстерът е основан от специалисти с дългогодишен опит в областта на изкуствения интелект, както и финансови експерти, инвеститори, експерти по патентно право и интелектуална собственост, PR експерти и журналисти, юристи, специалисти по етика, експерти, работещи на национално и европейско ниво. "Изкуственият интелект има широко приложение в нашето съвремие. Реално благодарение на него днес можем да мечтаем смело и да създаваме решения, които да подобряват драстично качеството ни на живот", категорични са от клуб "Изкуствен интелект"

Space Club
Space Club е място, в което идеите срещат техническата експертиза и по този начин се превръщат в конкретни проекти. "Космическите технологии са изключително интердисциплинарни и точно затова е важно всеки с интерес и познания в областта да направи правилните първи стъпки. Space Club Sofia Tech Park ще бъде тази отправна точка", акцентират от клуба.

За развитието на клуба помага "Инициатива САТ-1", нестопанска организация с фокус върху аерокосмическите технологии, членовете на която, общо 14 на брой, са аерокосмически инженери и инженер-физици. Екипът на клуба включва още разработчици, специалисти по комуникационни системи и електронни устройства. Почти целият екип на Инициативата е на възраст между 20 и 35 години, с опит в големи космически агенции като DLR и ESA, както и големи корпорации от индустрията като Thales Alenia Space, OHB, GE Aviation и др. "Ще започнем с поредица от събития за малка и отбрана публика. Целта на тези събития е да въведем конкретни аудитории в развитието на съвременните космически технологии. Планираме и стриктно технологични инициативи като практически обучения на по-късен етап", разкриват още от Space Club и посочват, че българските стартъпи ще имат отлични възможности да се включат в мащабни частни космически инициативи като разширяването на човешкото присъствие в околоземна орбита и изграждането на съзвездия от малки спътници за комуникации и наблюдение.

А относно значението на ClubHouse и "София тех парк" за тяхната дейност всички са категорични, че тази среда дава възможност на отделните клубове да се обединят в обща екосистема, която да подпомогне разбирането на редица технологии. "Това е естествено продължение на осъзнатата необходимост за непрекъснато сътрудничество и диалог между представителите на различни научни и бизнес общности. Разкриването на пълния му потенциал предстои и ние се радваме, че ни беше оказана честта да сме част от това", обединени са от клубовете.

X