Анализи

Нови ИТ роли, за които не сте чували

Александър Главчев

Професионалните перспективи в областта на мрежовите технологии са свързани както с текущите потребности, отразяващи функционирането на организацията в условията на пандемия, така и като цяло с непрестанната промяна на начините за изграждане на компютърни мрежи.

Наборът от ключови умения на мрежовия инженер, помагащи му да остава актуален на своето поприще, се формира с оглед нарастващото значение на дигиталната сигурност и възможностите за работа със софтуерни решения за автоматизирано управление на ИТ.

Преди началото на Covid-кризата Cisco публикува доклада "2020 Global Networking Trends Report", в който събра прогнози за бъдещето на мрежовите специалистите. Според компанията тенденциите в него са се ускорили заради кризата.

Необходимостта от инструменти за свързване на потребители към фирмената ИТ инфраструктура, управляването на средствата за комуникация и осигуряването на безопасна работа от вкъщи карат мрежовите инженери постоянно да развиват своите навици. В същото време обаче на тях им се налаха по-често да комуникират с бизнес мениджъри и да превеждат това което искат да получат на езика на ИТ.

В доклада на Cisco са събрани редица нови роли, които вероятно ще видим в близко бъдеще:
  • Преводач от бизнес език. Изхождайки от нуждите на бизнеса, този специалист трябва да формулира изискванията към нивото на обслужване (SLA), сигурността, спазването на нормативни правила. Съответните изисквания трябва да бъдат изпълнявани и контролирани в рамките на мрежата. Преводачът работи и над това да използва мрежовите ресурси и мрежовите данни за формиране на нови бизнес ценности, а неговите знания за мрежовите технологии и интерфейси му помагат да съгласува нуждите на бизнеса възможностите на инфраструктурата.
  • Мрежови защитник. Свързва мрежовата архитектура с в архитектурата за безопасност. Той вгражда разпределения мрежови интелект в архитектурата за сигурност и SpecOps процесите. Именно тук е пресечната точка на мрежите с технологиите за сигурност, а защитникът се намира в центъра. Покрай него минават големи количества данни и той има задачата да ги пречиства, да открива грешки и да ги защитава от атаки.
  • Мрежови началник. Отговаря за процесите и действията, осигуряващи надеждност и непрекъсваемост на мрежите, базирани на намерения (intent).
  • Мрежови оркестратор. Превежда потребностите на бизнеса в мрежови политики. Негова задача е превеждането и автоматизирането на политики, както и съгласуването им между различните домейни.
  • Мрежови детектив. Използва инструменти за задълбочен анализ и изкуствен интелект, осигуряващи съответствието между параметрите на мрежата и намеренията на бизнеса. Работи с процеси за управление на ИТ услуги и SpecOps, търси мрежови аномалии и потенциални пробойни в системите за сигурност. Подобно на мрежовия защитник използва данни за профилактични цели - откриване на грешки и атаки.
Изброените нови роли отразяват усилването на връзките между технологиите и бизнеса. Те показват увеличаващата се нужда от "хибридни" инженерни специалисти, отговарящи едновременно за няколко сфери на дейност.

Например при организирането на устойчива и качествена видео връзка, за нуждите на отдалечената работна сила, специалистът, на който е възложено реализирането на тази възможност, трябва да разполага с компетенции в сфери като сигурността, пропусквателната способност и качество на услугата, както и използване на средства за анализи и автоматизация.

Много специалисти в момента използват облачни инструменти за взаимодействие и съвместен достъп до файлове, на които доскоро не са обръщали внимание. Те изискват бързо развиващи се и гъвкави мрежи, способни да реагират оперативно на възникващите нужди.

X