Анализи

Наистина ли 2019 беше годината на 5G? (Част 2)

Иван Гайдаров

5G е слонът в стаята, но 4G продължава да определя правилата

Истината е, че настоящата 4G технология е далеч от пенсия. Всъщност тя продължава да расте и през 2019 г. се превърна в доминиращата мобилна технология в целия свят, представляваща повече от половината от общите връзки (с изключение на лицензирания клетъчен IoT). Тези връзки ще продължат да нарастват през следващите няколко години, особено в Субсахарска Африка, ОНД и части от Близкия Изток и Северна Африка, достигайки малко под 60 на сто от глобалните връзки до 2023 г.

Това подчертава още един основен извод от последната година - не всичко е 5G. Да, 5G набира скорост. Сега технологията присъства на 24 пазара, пуснати са многобройни модели съвместими смартфони и информираността на потребителите (заедно с намерението за надграждане) се увеличава. И, да, 5G ще представлява 20% от глобалните връзки до 2025 г. Въпреки това обаче по-голямата част от връзките ще продължат да работят в 4G режим, а повече от половината от глобалното население няма да има достъп до 5G. В същото време е важно да се знае, че мобилните връзки дават много повече от бързи скорости и модерните услуги. Те играят жизненоважна роля в социално-икономическото развитие по целия свят, като иновативните услуги, изградени на 4G и дори 3G основа, помагат за промяната на живота на много хора.

Ползите от мобилните телефони достигат по-далеч от всякога

Пропастта в свързаността продължава да намалява - почти 1 милиард нови потребители са обхванати от мобилните широколентови мрежи през последните пет години, а 1,2 милиарда души ще започнат да използват мобилен интернет за първи път до 2025 г., което ще доведе до покачване на общия брой на абонатите на мобилен интернет в световен мащаб до 5 милиарда (повече от 60 на сто от населението). С този растеж на свързаността, хората все повече използват мобилни устройства за достъп до редица услуги, подобряващи живота им, които катализират постигането на целите на ООН за устойчиво развитие.

Така че, докато 5G остава точка за дебати, особено в ключови региони по света, където технологията ще има най-голямо въздействие през следващите няколко години (т.е. Североизточна Азия, САЩ и Европа, където 5G ще представлява от 35% до 50% от общите мобилни връзки до 2025 г.), е важно да се изгради цялостна представа за това как всички аспекти на 5G индустрията, които ще генерират почти 5 трилиона долара годишно за глобалната икономика до 2024 г., могат да окажат влияние върху света.

X