Анализи

Как ще се променят корпоративните мрежи през 2020 г.? (Част 1)

Иван Гайдаров

Малко области на корпоративните технологии са изправени пред толкова много промени като крайните точки на мрежата. Според експертите това се обуславя от различни предизвикателства - от увеличеното търсене на достъп до SD-WAN до свързаните облачни ресурси и IoT – които променят из основи традиционния корпоративен периметър и тази тенденция ще през 2020 г.

Доказателствата за това вече са налице - според Gartner до 2023 г. над 50% данните на компаниите ще бъдат генерирани и обработвани извън центровете за данни или облака, при по-малко от 10% през 2019 г.

Ръка за ръка с тази промяна вървят и промените в технологиите, които се поддържат на ръба на мрежата, което означава, че обработката на информация, събирането и предоставянето на съдържание се ситуират по-близо до източниците, хранилищата и потребителите на тази информация. Мрежата от крайни устройства се опитва да задържи локалния трафик и обработка, за да намали латенцията при преноса на данни и да осигури по-голяма автономия за изчисленията на място, обясняват от Gartner.

"Oбхватът на корпоративните WAN мрежи също се разширява и вече не е само от границата на мрежата до тази на центъра за данни. Границите се изместват по локалната мрежа от отделни клиенти и устройства от едната страна, а от друга - през WAN до отделни контейнери в центрове за данни или облака", казва Санджай Упал, вицепрезидент и генерален мениджър на Vloware Business VeloCloud Business Unit, и добавя: "Това разширяване на обхвата на WAN е пряка последица от демократизацията на процеса по генериране на данни и необходимостта от осигуряването им. По този начин по краищата на мрежата се оказват клиенти, сървъри, устройства, клонове, частни центрове за данни, публични центрове за данни и т.н. Освен това, благодарение на IoT и все по-голямата мобилност традиционните граници на мрежите вече достигат до отделните клиенти и устройства."

"Еволюцията на бизнес приложенията от монолитни конструкции до гъвкави контейнерни натоварвания налага крайните точки на мрежите да се приближат до данните на приложенията. Това от своя страна изисква корпоративната мрежа да се адаптира и да отговаря, а често дори да надвишава изискванията на съвременното предприятие", казва Упал.

Подобна трансформация в крайна сметка ще затрудни определянето на това, кои точно са крайните точки на мрежата.

"С нарастващата популярност на облачните услуги, автономните мобилни устройства, IoT и интеграцията на мрежи извън системите на компаниите (особено партньорски такива), крайната точка на мрежите става все по-трудна за определяне. Всяка от тези парадигми разширява границите на днешните организации", казва Мартин Купингер, главен анализатор в KuppingerCole Analysts AG.

Компаниите обаче не са единствената арена на непрекъснати промени през 2020 г. Такива ще претърпят и в самите WAN мрежи.

По-рано тази година, анализатори от IDC предупредиха, че традиционните корпоративни WAN мрежи все по-рядко отговарят на нуждите на дигиталния бизнес, особено що се отнася до поддръжката на SaaS приложения и използването на мулти и хибридни облаци. Предприятията все повече се интересуват от по-лесното управление на множество типове връзки през тяхната WAN мрежа, за да подобрят производителността на приложенията си и опита на крайния потребител. Именно това стои в основата и на растежа на SD-WAN технологиите.

"Пазарът на функционалност в крайните то чки на WAN мрежите продължава да се измества от специализирани системи за маршрутизация, сигурност и оптимизация на WAN към богати на функции софтуерно дефинирани WAN. SD-WAN замества маршрутизирането и добавя модел за избор между множество връзки, централизирана оркестрация и вградена сигурност, както и други функции. Следователно, тя обединява действащи и нововъзникващи доставчици от множество пазари, всеки от които носи свои диференциали и ограничения", акцентирар от Gartner.

Една от най-големите промени за 2020 г. може да настъпи в сферата на SD-WAN, като се очаква тя да бъде катализирана от връзките на мрежови доставчици като Cisco, VMware, Juniper, Arista и други и нарастващата популярност на платформи като Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Anthos и IBM RedHat.

Първият индикатор за тези промени даде AWS, обявявайки редица облачни услуги, които включват нови технологии за интеграция като AWS Transit Gateway, позволяваща на клиентите да свързват своите виртуални частни облаци Amazon (VPC) с локалните си мрежи. Aruba, Aviatrix Cisco, Citrix Systems, Silver Peak и Versa вече обявиха поддръжка на технологията, която обещава да опрости и подобри представянето на SD-WAN интеграцията с AWS облачни ресурси.

Екосистемата около този тип облачни взаимовръзки вероятно е една от най-горещите области на растеж за 2020 г., казват експертите.

SD-WAN е от решаващо значение за предприятията, които приемат облачни услуги, действащи като съединителна тъкан между централата, клоновете, IoT, центъра за данни и облака, обръща внимание Сачин Гупта, старши вицепрезидент по управление на продуктите в Cisco Enterprise Networking в неотдавнашна статия в Network World, добавяйки, че технологията обединява всички мрежови домейни и осигурява резултатите, които бизнесът изисква.

Очаквайте продъжение!

X