Анализи

Зад модерния бизнес стои фирмена култура на промяна

CIO Media

Мария Динкова

Макар че терминът дигитална трансформация стана изключително популярен през последните години, самият процес на дигитализация на бизнеса тече от десетилетия. Сред основните причини за стартирането на подобни проекти в организациите са високо конкурентната среда и необходимостта да се спечелят и задържат клиентите. Сега обаче темповете на промяна се забързват и компаниите все по-скоростно трябва да се адаптират към новите условия на пазара. Ако организациите не могат да отговорят на новите изисквания на своите клиенти, те рискуват да понесат сериозни негативи, а дори и да изгубят бизнеса си.

"Дигиталната трансформация представлява дигитализация на абсолютно всеки елемент от бизнеса на една компания. Тя обхваща различна детайлност и дълбочина в зависимост от нуждите на съответния бизнес. Ако една фирма работи с крайни клиенти например, трябва постоянно, бързо и ефективно да трансформира потребителското изживяване (Customer Experience), което предлага. Клиентите стават все по-информирани и за тях е много по-лесно да намерят следващата най-добра оферта и просто да се пренасочат към този, който им я предлага. Въпросът вече не е само в самата оферта, въпросът е и в отношението, което те ще получат от съответната компания", отбелязва Радослав Вангелов, мениджър "Бизнес развитие" в Balkan Services.

Новият софтуер, по-сложните системи и все по-автоматизираните процеси определено помагат на компаниите да се справят с предизвикателствата, пред които са изправени. Но всъщност дигиталната трансформация далеч не е само ИТ проект, при който целият бизнес трябва да бъде облечен в модерни и адекватни ИТ инструменти. Оказва се, че за бъдещите успехи е не по-малко важна промяната на фирмената култура. Нейната основна задача е да гарантира, че развитието в крак с новите технологии никога няма да спира и организациите ще останат на гребена на вълната още дълги години.

Дигиталната трансформация като начин на мислене
Подобно на всеки друг процес и този на дигитална трансформация започва от осъзнаването на необходимостта и определянето на стъпките, през които трябва да премине компанията, за да постигне целите си. Този път обаче е различен и специфичен за всяка една организация и не съществува универсална рецепта. В един случай може да се започне от дългосрочно решение, което изисква повече усилия и инвестиции, а в друг случай може да се предпочете решение, които носи бързи и големи ползи за фирмата и за клиентите й. Но във всеки един от вариантите първо трябва да се организира поддръжката на идеята и участието от страна на служителите или поне ключова част от тях и едва след това трябва да се обмислят конкретните начини за реализация.
В тази връзка особено важно място заема създаването на правилна фирмена култура, която подкрепя иновациите. Нейното изграждане често е трудна задача, която отнема време и усилия. Служителите на практика трябва да се убедят в ползите, които ще донесе дигиталната трансформация на всеки един от тях. Освен това е съществено те да разберат, че промяната не е заплаха за тях или за техните позиции в компанията. Напротив, тя ще им даде възможност да се развият, да получат нови отговорности и компетенции от по-високо ниво, изтъква Бояна Ликоманова-Димова, ръководител на BI отдел и партньор в Balkan Services. По този начин на машините се оставят монотонните и еднотипни задачи, а естественият интелект на хората се използва за наистина важните дейности. С други думи, служителите трябва да са готови самите те да се трансформират, за да могат да еволюират заедно със своята организация.

Именно тук се откроява все повече ролята на ИТ мениджърите в управлението и стратегическото планиране на компанията. Те се оказват натоварени с нелеката задача да насърчават иновациите и да водят организацията напред в нейното развитие. "Дигиталната трансформация е процес, той има своите възходи и падения, но трябва да се докара докрай. Затова е много важно да има човек отвътре, който не само е осъзнал нуждата, но и ще извърви целия път. И точно в тези тежки моменти ще може да вземе правилните решения или да "натисне" понякога този, когото трябва, за да се премине на следващата крачка", подчертава Ликоманова-Димова.


Зад модерния бизнес стои фирмена култура на промяна


Разбира се, създаването на фирмената култура не е единственият аспект на дигиталната трансформация, на който трябва да се отдели специално внимание. Вангелов обобщава, че целият процес се свежда до три елемента – време, пари и хора. "Време, защото трябва да се планира кое, кога и как ще се случва. Пари, защото трябва да се предвиди как ще бъдат разположени инвестициите във времето, каква ще е възвращаемостта от всяка една от тях и как те ще бъдат реинвестирани. И хора, защото в крайна сметка поне на този етап промените ще продължат да бъдат правени от хората", коментира експертът.

Да вървим напред, когато е най-трудно
Когато говорим за дигитална трансформация, трябва да имаме предвид, че това е един безкраен проект, който обикновено има начало, но не и край. Поради тази причина основните предизвикателства са свързани, от една страна, със стартирането на промяната, а от друга страна, с продължаване работата по нея. И в двата случая обаче отделянето на необходимите средства може да представлява сериозна трудност за организациите.

"Бюджетът зависи от много неща, но със сигурност се превръща в постоянен. Той трябва да бъде надграждан всяка година, за да може да се върви в посоката, която компанията е решила да поеме. Съвсем доскоро голяма част от бюджетите на организациите за информационни технологии бяха насочени предимно за поддръжка на съществуващите системи. Тенденцията е това да се променя и всъщност да нараства тази част от бюджета, която да помага за развитието на тези системи – подмяната им, ако е необходимо, както и добавянето на други решения. По-голяма инвестиция, по-голям бюджет, но съответно и възвращаемостта се увеличава", посочва Вангелов.

Експертите обаче са категорични, че дигиталната трансформация не идва с готова цена. Нейната стойност зависи от видовете системи, които ще се внедрят, от сложността на конкретния бизнес, от броя на процесите в организацията, както и от човешкия капитал на компанията. "Това изисква един задълбочен анализ и предварителна подготовка, преди да се стигне до това колко е бюджетът за стартиране на една дигитална трансформация. Не се мери на килограм или сантиметър", обяснява Ликоманова-Димова. Всъщност всичко се свежда до нуждите на конкретната компания и най-добрия начин за изпълняването на целите, които тя си е поставила.

След като се вземе трудното решение за стартиране на дигиталната трансформация, идва и следващото предизвикателство – да продължи да се работи дори когато не се виждат положителни резултати. Рядко още в самото начало на процеса може да се усети каква е реалната възвращаемост, признава Ликоманова-Димова. Тя препоръчва в този период да се проявят търпение и последователност, тъй като е нереалистично да се очаква само след два месеца например да се наблюдава коренна промяна в работата на компанията.

Каквито и да са трудностите, с които фирмите се сблъскват, експертите от Balkan Services са убедени, че трансформацията не бива да спира. "Дори да са сгрешили в първата си стъпка, в някоя от следващите да са сгрешили – това за тях е само един научен урок и те трябва да продължат в тази посока. Дигиталната трансформация трябва да се превърне в част от стратегията и от плановете на фирмата, да се включат необходимите хора, които могат да дадат съответните технологични бизнес решения за осъществяването на трансформацията в компаниите", съветва Вангелов.


Зад модерния бизнес стои фирмена култура на промяна

© CIO Media, Cio.bgЗначението на средата, или доколко е зрял българският пазар
На практика дигиталната трансформация се насърчава от средата и зависи от етапа на развитие, който е достигнал съответният пазар. Поради тази причина компаниите в по-напредналите икономики по-лесно преминават през промяна – те са имали време да натрупат ценен опит и да реализират няколко трансформации до този момент. За разлика от тях българският бизнес остава малко по-назад и световните тенденции достигат страната ни с няколко години закъснение. У нас фирмите, при които отдавна тече дигитална трансформация, в повечето случаи са от два типа: дъщерни дружества на международни компании или изцяло български фирми, които оперират с външния свят и с чуждестранни клиенти.

"Това може би е напълно нормално и се обуславя от матуритета на българския бизнес, той е доста по-млад в сравнение с този на развитите икономики. Има български компании, които са абсолютно в крак с тенденциите, но и немалък процент изостават. Има фирми, при които значителна част от бизнес процесите все още не са обхванати от ИТ решения, но съществуват и фирми, които сменят наличните си решения с последната дума на технологията. Така че на нашия пазар виждаме и двете страни на монетата", уточнява Вангелов. По думите му един от основните проблеми на българските компании е, че не осъзнават значението на дигиталната трансформация. Те трудно разбират, че тя ще им донесе една допълнителна добавена стойност, която се превръща в такава и за техните клиенти.

В същото време на нашия пазар има и примери за фирми, които успяват да прескочат цели ери. Те преминават директно от хартия към сложни дигитални системи, без постепенното обучение как се използва основен софтуер. Този подход обаче крие и своите рискове. Колкото повече се отлага решението за стартиране на дигитална трансформация, толкова по-трудно и скъпо може да се окаже нейното реализиране в бъдеще. "Изпускайки някои големи стъпки, в един момент може да им е почти невъзможно да извървят пътя. Ние казваме, че може да се прескача, но понякога, прескачайки, губиш много", разкрива Ликоманова-Димова.

Развитието на технологиите обаче ще продължи да се ускорява, а това ще доведе и до необходимостта от по-бърза дигитална трансформация, независимо на кой етап се намира компанията. "Тези, които не са "хванали влака", вероятно ще трябва да го настигнат и да се качат на него, за да са на пътя. Решенията ги има налични и ако компаниите не се възползват от тях, това означава, че някой друг ще се намести на тяхно място и ще взима от бизнеса им", заключава Вангелов.
Статията е изготвена със съдействието на Balkan Services

X