Анализи

Старецът се кара на облака

CIO Media

Виргиния Стаматова

В един от епизодите на сериалa „Семейство Симпсън“ Барт Симпсън сериозно се разгневи на един дъждовен облак и му каза това, което счете за необходимо. Облакът обаче не го разбра или точно обратното – но не се съгласи и направи, каквото беше намислил. Вестници и сайтове прегърнаха метафората и използваха ядосания анимационен герой с вдигнат юмрук към облака за илюстрация на гнева срещу ситуация, която не можем да променим. Заглавието на карикатурата беше „Старецът се кара на облака“.

В този брой говорим за облака, неговите приложения и перспективи, разновидности, пазарни дялове на доставчиците... но все пак – какво точно е облак?

Понякога потребителите забравят, че интернет се състои от обекти, и често не правят разлика между различните елементи в тази мрежа. Въпросните звена на свой ред са описани от куп смесени метафори, които вършат работа на пръв поглед, но събрани заедно, създават още по-голямо неразбиране.Да се върнем на понятието „облак“- как да определим технология, чието име е метафора, т.е. предполага се, че тя съществува образно, един вид полуестествено? Вероятно мисълта, че данните ни се съхраняват в някакъв магически облак, който плува в небесата, ни прави щастливи... Но на практика снимките, които качвате от лятната си ваканция във фейсбук или инстаграм, се намират на твърд диск в център за данни в отдалечена част на света. Къде точно – никой не знае. Там се пази и по-важна информация като поверителни търговски имейли, медицинска информация или данъчните ви декларации. На практика всичко, което е във виртуалното пространство, се съхранява в център за данни. От съображения за сигурност в тях работят много малко хора, а достъпът е ограничен до такава степен, че често служителите им се помещават в други сгради, при това – в различни държави.

Въпросните обекти, физически съставляващи интернет, също се иденфицират трудно, защото в повечето случаи става дума за скучни сгради без прозорци с големи и сложни климатично-вентилационни системи. Но тези центрове имат няколко важни функции:


X